1. Referentierentes

Hervorming van de referentierentes

digitaalbord met rentes erop

Referentierentes of rentebenchmarks worden wereldwijd gebruikt voor bijvoorbeeld het vaststellen van prijzen van financiële producten en het waarderen van financiële overeenkomsten en financiële instrumenten. 

Op 1 januari 2018 is de Benchmarkverordening (BMR) ingegaan. De BMR bevat regels om te zorgen dat referentierentes betrouwbaar, nauwkeurig en integer zijn. Door de BMR en internationale afspraken wordt een aantal referentierentes hervormd of stopgezet. 

Ook Handelsbanken gebruikt referentierentes, zoals Euribor, Eonia en Libor. De hervorming van deze referentierentes kan daarom invloed hebben op de producten en overeenkomsten die u bij Handelsbanken heeft afgesloten.

Door Handelsbanken gebruikte referentierentes

Handelsbanken heeft een Benchmark Recovery Plan opgesteld waarin staat welke maatregelen genomen worden wanneer een referentierente wijzigt, (tijdelijk) niet beschikbaar is, of ophoudt te bestaan. Waar mogelijk staan alternatieve referentierentes genoemd. 

Referentierentes die aan de regels van de BMR voldoen, zijn opgenomen in een openbaar register (ESMA Benchmarks Register). Banken en financiële instellingen mogen alleen referentierentes gebruiken die in dit register staan. 

Euribor staat in dit register. Eonia en Libor staan niet in dit register. Hierdoor mogen Eonia en Libor vanaf 31 december 2021 (mogelijk geleidelijk) niet meer gebruikt worden. Handelsbanken vervangt Eonia door €STR. Libor wordt vervangen door Sonia bij het Britse pond en door Sofr bij de Amerikaanse dollar. 

Wat zijn de gevolgen voor u?

Wanneer een referentierente wordt stopgezet, hervormd, of door Handelsbanken niet langer passend of representatief wordt gevonden voor de actuele situatie op de Europese geld- en kapitaalmarkt, kan de rente voor uw product of overeenkomst niet langer gebaseerd worden op deze referentierente. Als er door de wetgever, toezichthouder, Europese Centrale Bank of de beheerder van de referentierente geen alternatieve referentierente wordt aangewezen, dan stellen wij u een marktconforme, alternatieve referentierente voor. Ook passen we hierop de voorwaarden voor producten en diensten aan, zodat deze overeenstemmen met nieuwe marktomstandigheden.

Als er iets in uw product of overeenkomst wijzigt als gevolg van deze hervorming, dan nemen wij vooraf contact met u op. Heeft u voor die tijd vragen, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw Handelsbanken-kantoor.

Meer over referentierentes