Hypotheekadvies

Welke kosten betaalt u voor advies over uw lening?
-

Voordat u een lening aanvraagt is het belangrijk dat u weet welke lening bij u past. Hoe hoog is de lening? Hoe lang duurt de lening? Hoe betaalt u de lening terug? Hoeveel rente betaalt u iedere maand? En kiest u voor een vaste of variabele rente?

Antwoord op deze en meer vragen krijgt u in een adviesgesprek en een adviesrapport. Voor het hypotheekadvies betaalt u een vergoeding. Deze bedragen gelden voor al onze klanten en staan los van de hoogte van uw lening. 

Advieskosten voor de Woninghypotheek of de
Extra Woninghypotheek

Advies Afhandeling Totale kosten
Nieuwe hypotheek particulier € 1.550 € 900 € 2.450
Nieuwe hypotheek ondernemer* € 1.950 € 900 € 2.850

Advieskosten voor verhoging van een Woninghypotheek of een Extra Woninghypotheek

Deze kosten betaalt u voor advies over een verhoging van uw bestaande lening.
Advies Afhandeling Totale kosten
Verhoging hypotheek particulier € 1.100 € 650 € 1.750
Verhoging hypotheek ondernemer* € 1.300 € 650 € 1.950

Advieskosten voor een Woninghypotheek of een Extra Woninghypotheek bij scheiding of relatiebeëindiging

Deze kosten betaalt u voor advies over uw lening als u gaat scheiden of als u uit elkaar gaat. Dit noemen we ook wel Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid.
Advies Afhandeling Totale kosten
Particulier € 1.550 € 900 € 2.450
Ondernemer* € 1.950 € 900 € 2.850

Advieskosten bij het aanpassen van een Woninghypotheek of Extra Woninghypotheek

Deze kosten betaalt u voor het aanpassen van uw lening. U heeft bijvoorbeeld een variabele rente en u wilt de rente vastzetten. Dan betaalt u niets. Wilt u het rentepercentage tussentijds aanpassen? Dan betaalt u alleen de afhandelingskosten. Bij een combinatie van wijzigingen geldt een maximum van € 500.
Advies Afhandeling Totale kosten
Rente van variabel naar vast € 0 € 0 € 0
Rente tussentijds aanpassen € 0 € 250 € 250
Wijzigen aflossingsvorm hypotheek Particulier € 1.100 € 650 € 1.750
Wijzigen aflossingsvorm hypotheek Ondernemer ** € 1.300 € 650 € 1.950
Wijzigen looptijd (inkorten of verlengen) Particulier € 1.100 € 650 € 1.750
Wijzigen looptijd (inkorten of verlengen) Ondernemer ** € 1.300 € 650 € 1.950
Hypotheek verhogen met maximaal € 40.000 € 250** € 250 € 500

Advieskosten voor een Vastgoedhypotheek

Deze kosten betaalt u voor advies over uw lening.
Advies Afhandeling Totale kosten
Nieuwe hypotheek € 1.250 € 1.250 € 2.500
Contractwijziging € 625 € 625 € 1.250
Combinatie (Woninghypotheek en Vastgoedhypotheek) € 1.950 € 2.150 € 4.100

*U bent ondernemer als uw inkomen geheel of voor een deel uit uw onderneming komt. 

** De verhoging is maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van uw hypotheek met een maximum van € 40.000. Voor het verhogen van uw lening tot € 40.000 voor de verbouwing van de eigen woning kunt u deeladvies krijgen. U krijgt dan advies over de verhoging van de lening, waarbij de gevolgen voor de belasting, aflossingsvorm, de duur van de lening, maandlasten van de lening en de rentevaste periode aan bod komen. 

Wat zijn afhandelingskosten?

procent

Naast de advieskosten betaalt u afhandelingskosten. In dit bedrag zitten de kosten die we maken voor het starten van een lening, tot aan het moment dat u de hypotheekofferte tekent. Dit bedrag geldt voor al onze klanten en staat los van de hoogte van uw lening.