Aflossingsvormen

huis met wiel

Welke aflossingsvorm past bij u?

U heeft verschillende mogelijkheden om uw lening terug te betalen (af te lossen). U kunt bij Handelsbanken kiezen uit drie aflossingsvormen: annuïtair, lineair of aflossingsvrij. Welke aflossingsvorm bij u past, is afhankelijk van de lening, uw situatie en wensen.

Hypotheek Annuïtair Lineair Aflossingsvrij
Woninghypotheek
Extra Woninghypotheek -
Vastgoedhypotheek -

Annuïtair aflossen

 • Gelijke bruto maandlasten (rente en aflossing) voor de periode dat uw rente vaststaat.
 • Lagere netto maandlasten als u hypotheekrenteaftrek heeft.
 • Zekerheid dat u de lening aan het einde van de lening helemaal terugbetaalt.

Lineair aflossen

 • Tijdens de duur van de lening betaalt u iedere maand een gelijk bedrag van uw lening terug; u betaalt steeds minder rente, waardoor uw maandlasten steeds lager worden.  
 • Totale rentelasten lager dan bij annuïtair en aflossingsvrij.
 • Zekerheid dat u de lening aan het einde van de duur van de lening helemaal heeft terugbetaald.

Aflossingsvrij 

 • Tijdens de duur van de lening betaalt u alleen rente.
 • Geen verplichting om de lening terug te betalen in de tijd dat de lening duurt; op het moment dat de lening stopt, betaalt u de lening in één keer helemaal terug.
 • Vaak geen hypotheekrenteaftrek mogelijk.

Annuïtair aflossen

Annuiteitenhypotheek
De annuïtaire aflossingsvorm is alleen mogelijk bij de Woninghypotheek. Als u kiest voor annuïtair terugbetalen, dan betaalt u tijdens de duur van uw lening iedere maand rente en betaalt u iedere maand een deel van de lening terug (aflossen). Aan het begin van de lening betaalt u voornamelijk rente en betaalt u weinig terug. Na verloop van tijd betaalt u meer terug en betaalt u minder rente. Aan het eind van de lening is deze volledig terugbetaald.

Belangrijkste kenmerken van annuïtair aflossen:

 • U kiest hoe lang de lening duurt (maximaal dertig jaar) en de periode dat de rente gelijk blijft (maximaal dertig jaar).
 • Tijdens de periode dat uw vaste rente gelijk blijft, blijven het rentepercentage en uw brutomaandlasten gelijk.
 • Een annuïtaire aflossingsvorm is alleen mogelijk bij een .

Lineair aflossen

grafiek
De lineaire aflossingsvorm is mogelijk bij de Woninghypotheek, de Extra Woninghypotheek en de Vastgoedhypotheek. Als u kiest voor lineair terugbetalen, dan betaalt u tijdens de duur van uw lening iedere maand of iedere drie maanden rente en betaalt u elke maand of iedere drie maanden hetzelfde bedrag van de lening terug.

De maandlasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de lening hoger. Doordat u iedere maand een gelijk bedrag van uw lening terugbetaalt, gaat u steeds minder rente betalen. Hierdoor worden uw maandlasten steeds lager tijdens de afgesproken rentevastperiode. Aan het eind van de lening is deze volledig terugbetaald. 

Belangrijkste kenmerken van lineair aflossen:

 • De lening voor de Woninghypotheek, Extra Woninghypotheek en de Vastgoedhypotheek duurt maximaal dertig jaar. 
 • U kiest zelf de periode dat de rente gelijk blijft. Bij de Woninghypotheek en Vastgoedhypotheek is dit maximaal dertig jaar. Voor de Extra Woninghypotheek is dit maximaal tien jaar. 
 • Lineair terugbetalen is mogelijk bij zowel een

Aflossingsvrij

grafiek
De aflossingsvrije vorm is mogelijk bij de Woninghypotheek, de Extra Woninghypotheek en de Vastgoedhypotheek. Als u kiest voor aflossingsvrij dan betaalt u tijdens de duur van uw lening alleen rente. Aan het einde van de lening betaalt u in één keer uw lening terug.

Belangrijkste kenmerken van aflossingsvrij:

 • De lening voor de Woninghypotheek, Extra Woninghypotheek en de Vastgoedhypotheek duurt maximaal dertig jaar. 
 • U kiest zelf de periode dat de rente gelijk blijft. Bij de Woninghypotheek en Vastgoedhypotheek is dit maximaal dertig jaar. Voor de Extra Woninghypotheek is dit maximaal tien jaar. 
 • Aflossingsvrij is mogelijk bij zowel een

Campagne Aflossingsblij van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Bij de aflossingsvrije vorm is het hypotheekbedrag aan het einde van de looptijd (in de meeste gevallen) opeisbaar. Met de campagne wil de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) u alvast vooruit laten kijken naar de einddatum van uw aflossingsvrije hypotheek.