1. Disclaimer

Disclaimer

De informatie die is opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. De informatie op deze website is geen aanbod en u kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.
 
Hoewel bij de totstandkoming van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen we niet garanderen dat de informatie op de website juist en volledig is of in de toekomst zal blijven. We aanvaarden daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de website worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.
 
Het is niet toegestaan de gegevens op de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, door te sturen of anderszins te verspreiden in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Handelsbanken.