Depositogarantiestelsel

Uw geld is beschermd door het Zweedse depositogarantiestelsel.

Op tegoeden aangehouden bij Handelsbanken in Nederland is het Zweedse depositogarantiestelsel van toepassing. Lees meer in onderstaand document 'Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS)'.