Depositogarantiestelsel

Uw geld is beschermd door het Zweedse depositogarantiestelsel.

Op tegoeden aangehouden bij Handelsbanken in Nederland is het Zweedse depositogarantiestelsel van toepassing. Lees meer in onderstaand document 'Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS)'.

Informatieblad depositogarantiestelsel (DGS) (pdf)