Belangrijke informatie voor vermogensbeheer bij Handelsbanken

Algemene voorwaarden en informatie behorende bij de vermogensbeheerovereenkomst (Bijlage III)

Algemene Voorwaarden vermogensbeheerovereenkomst (Bijlage III)

Beleid inzake belangenconflicten

Beleid inzake belangenconflicten

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid

Duurzaamheidsinformatie

Duurzaamheidsinformatie

Klachtenbeleid

Klachtenbeleid

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid

Privacyverklaring

Privacyverklaring

SFDR precontractuele informatie Handelsbanken Duurzaam Vermogensbeheer

SFDR precontractuele informatie Handelsbanken Duurzaam Vermogensbeheer

SFDR precontractuele informatie Handelsbanken Vermogensbeheerrekening 

SFDR precontractuele informatie Handelsbanken Vermogensbeheerrekening

Verantwoord Beleggingsbeleid Handelsbanken Nederland

Verantwoord Beleggingsbeleid Handelsbanken Nederland

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen hangt ook af van de ontwikkelingen op de financiële markten. De resultaten die in het verleden zijn behaald, bieden geen garantie voor de toekomst. 

Loop geen onnodig risico. Voordat u begint met beleggen, is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken van elk product. Meer informatie over de risico’s vindt u in de voorwaarden die horen bij de dienstverlening die u kiest.

Handelsbanken

Svenska Handelsbanken AB (publ) is een naamloze vennootschap naar Zweeds recht, statutair gevestigd in Stockholm (Zweden) en met haar in Nederland gelegen bijkantoor gevestigd aan de Herikerbergweg 181, 1101 CN te Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34175709. Handelsbanken heeft een vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van bank en mag op grond van die vergunning onder meer ook vanuit haar in Nederland gelegen bijkantoor in Nederland actief zijn als bank.

In Nederland verleent Handelsbanken diverse (beleggings)diensten, waaronder de beleggingsdienst vermogensbeheer. Handelsbanken staat onder toezicht van de Zweedse toezichthouder Finansinspektionen en voor wat betreft haar beleggingsdienstverlening in Nederland onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Nederlandsche Bank (DNB) is daarnaast in Nederland verantwoordelijk voor het integriteitstoezicht op Handelsbanken.