1. Duurzaamheid
windmolen park noordzee

Duurzaamheid

Verantwoordelijkheid nemen voor milieu, mens en maatschappij.

Onze aanpak

wereld met een blaadje ernaast
  • We ontvangen onze klanten lokaal op een van onze kantoren of spreken de klant digitaal.
  • Onze kantoren zijn betrokken bij diverse lokale initiatieven binnen het gemeenschaps- en verenigingsleven.
  • 94% van onze beleggingsproducten wordt gescreend op uitgebreide duurzaamheidseisen.
  • We investeren in duurzaam werken en verantwoordelijk inkopen. 
  • Wij zijn de enige Scandinavische bank in het Sustainability Yearbook 2020.
  • We focussen ons op de ‘Agenda 2030’ en de ‘17 World Goals for Sustainable Development’ van de VN.
  • We hebben een actief Sustainability Comité. 

Onze rol in de maatschappij

Verantwoord ondernemen komt bij Handelsbanken onder andere terug in haar kredietverlening: wij verstrekken alleen financieringen die verantwoord zijn voor de klant én de bank. We willen hoge klantentevredenheid en een aantrekkelijke werkgever zijn. 

Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn. Daarnaast staan wij voor de bescherming van mensenrechten, zowel in onze eigen bedrijfsprocessen als in activiteiten waar wij direct en indirect mee verbonden zijn.

Verantwoord financieren

Het belangrijkste duurzaamheidscriterium voor banken in het algemeen is het vermogen om zelfstandig te kunnen bestaan, zonder steun van een centrale bank, de overheid, aandelenemissie en de belastingbetaler. 

Handelsbanken heeft een financieel gezonde bedrijfsvoering met een goede kapitaalpositie, een laag risicoprofiel en een sterke internationale kredietwaardering. Handelsbanken behoort tot de meest solide banken van Europa.

Impact op het klimaat

Handelsbanken streeft voortdurend naar het minimaliseren van haar in- en directe impact op het klimaat en het milieu, bijvoorbeeld door goede afspraken te maken met leveranciers en in ons beleid ten aanzien van kredietverlening en investeringen. 

Ook neemt de bank maatregelen om de CO2-uitstoot die door haar activiteiten zijn ontstaan, zoveel mogelijk te reduceren. Bovendien maakt Handelsbanken in al haar thuismarkten gebruik van 90 procent hernieuwbare elektriciteit. 


Handelsbanken ondertekent de VN-principes voor verantwoord bankieren

UNEP logo
Handelsbanken heeft de Principles for Responsible Banking (PRB) van de Verenigde Naties ondertekend. In deze Principes, die op 22 september 2019 in New York officieel zijn gelanceerd, staan de aanpak van de klimaatverandering en duurzaamheid centraal. 

Door het ondertekenen van deze principes willen we laten zien dat we doelgericht blijven werken aan een duurzame, klimaatneutrale economie.


Duurzaamheid

Verantwoord ondernemen  

Duurzaamheid komt terug in heel onze organisatie. Op groepsniveau wordt 90% van onze beleggingsfondsen beheerd op basis van versterkte duurzaamheidscriteria. We werken met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. En onze kantoren zijn betrokken bij verschillende lokale maatschappelijke activiteiten.

Lees meer over ons duurzaamheidsbeleid in het Sustainability Report (pdf 3.1 MB)