1. Duurzaamheid
windmolen park noordzee

Duurzaamheid

Verantwoordelijkheid nemen voor milieu, mens en maatschappij.

Onze aanpak

wereld met een blaadje ernaast
  • We ontvangen onze klanten lokaal op een van onze kantoren of spreken de klant digitaal.
  • Onze kantoren zijn betrokken bij diverse lokale initiatieven binnen het gemeenschaps- en verenigingsleven.
  • 94% van onze beleggingsproducten wordt gescreend op uitgebreide duurzaamheidseisen.
  • We investeren in duurzaam werken en verantwoordelijk inkopen. 
  • Wij zijn de enige Scandinavische bank in het Sustainability Yearbook 2020.
  • We focussen ons op de ‘Agenda 2030’ en de ‘17 World Goals for Sustainable Development’ van de VN.
  • We hebben een actief Sustainability Comité. 

Onze rol in de maatschappij

Verantwoord ondernemen komt bij Handelsbanken onder andere terug in haar kredietverlening: wij verstrekken alleen financieringen die verantwoord zijn voor de klant én de bank. We willen hoge klantentevredenheid en een aantrekkelijke werkgever zijn. 

Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn. Daarnaast staan wij voor de bescherming van mensenrechten, zowel in onze eigen bedrijfsprocessen als in activiteiten waar wij direct en indirect mee verbonden zijn.

Verantwoord financieren

Het belangrijkste duurzaamheidscriterium voor banken in het algemeen is het vermogen om zelfstandig te kunnen bestaan, zonder steun van een centrale bank, de overheid, aandelenemissie en de belastingbetaler. 

Handelsbanken heeft een financieel gezonde bedrijfsvoering met een goede kapitaalpositie, een laag risicoprofiel en een sterke internationale kredietwaardering. Handelsbanken behoort tot de meest solide banken van Europa.

Impact op het klimaat

Handelsbanken streeft voortdurend naar het minimaliseren van haar in- en directe impact op het klimaat en het milieu, bijvoorbeeld door goede afspraken te maken met leveranciers en in ons beleid ten aanzien van kredietverlening en investeringen. 

Ook neemt de bank maatregelen om de CO2-uitstoot die door haar activiteiten zijn ontstaan, zoveel mogelijk te reduceren. Bovendien maakt Handelsbanken in al haar thuismarkten gebruik van 90 procent hernieuwbare elektriciteit. 


Principes voor Verantwoord Bankieren

UNEP logo
Om nog meer focus aan te brengen in ons werk op het gebied van klimaatverandering, hebben we ons gecommitteerd aan een aantal initiatieven van de Verenigde Naties, waaronder de Principles for Responsible Banking, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en het Global Compact.

Lees meer over de  Principles for Responsible BankingOpent in een nieuw venster.

Verantwoord ondernemen

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons dagelijks werk. We streven ernaar een verantwoordelijke bijdrage te leveren aan de samenleving en willen een positief verschil maken voor onze klanten, onze medewerkers en de maatschappij als geheel.