1. Zakelijk Vastgoedbankieren
  2. /
  3. Financieringen
  4. /
  5. Zakelijke Vastgoedlening

Zakelijke Vastgoedlening

Een lening voor uw bedrijfspand of verhuurd vastgoed.

Kenmerken Zakelijke Vastgoedlening

man zit op bank met laptop in de hand
  • Voor het financieren van het kopen of (ver)bouwen van uw bedrijfspand of het investeren in verhuurd vastgoed.
  • Een vaste of een variabele rente is mogelijk.
  • Standaard geldt de lineaire aflossingsvorm. In sommige gevallen is een aflossingsvrije lening mogelijk. 
  • Mogelijk is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (pdf) van toepassing.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Zakelijke Vastgoedlening? Neem dan contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt.  
Vind uw kantoor

Vaste of variabele rente

Bij een vaste rente blijft uw rentepercentage gelijk voor de periode die u met ons afspreekt. Bij de Zakelijke Vastgoedlening kunt u kiezen voor een vaste rente die maximaal de gehele duur van de lening gelijk blijft. Of u kiest voor een variabele rente die meebeweegt met de marktrente.

Rentetarieven en kosten

Voor de Zakelijke Vastgoedlening gelden maatwerktarieven. Soms staan er extra kosten in de kredietovereenkomst. Bijvoorbeeld een afsluitvergoeding of een beschikbaarheidsvergoeding. Voor de start van de lening is meestal een recent taxatierapport nodig. U betaalt de kosten voor dit rapport. Ook voor het aanpassen van een bestaande lening betaalt u een vergoeding.

Looptijd en aflossingsvormen

Voor de Zakelijke Vastgoedlening geldt standaard de lineaire vorm van terugbetalen, met een maximale duur van vijf jaar. Afhankelijk van uw investeringsdoel en persoonlijke situatie kunnen we een andere looptijd afspreken en is ook een aflossingsvrije lening mogelijk. Aan het einde van de duur van de lening blijft dan mogelijk een bedrag over dat u ons terug moet betalen (restschuld). U kunt op dat moment kiezen voor herfinanciering. We gaan dan graag met u in gesprek over de voorwaarden waaronder u de lening kunt voortzetten. Of u betaalt de lening op dat moment in één keer helemaal terug. U mag de lening ook eerder terugbetalen. U betaalt ons hiervoor meestal een vergoeding. 

Zekerheden

Bij een financiering vragen we van u zekerheden om het risico voor de bank te beperken. De meest voorkomende zekerheden zijn: een hypotheek; een verpanding van uw bedrijfsmiddelen, voorraden, vorderingen of tegoeden; een borgstelling van uzelf, uw partner of anderen; als u meerdere bv’s bezit, een hoofdelijke aansprakelijkheid van deze bv’s voor de aangevraagde financiering. Tijdens de duur van uw lening beoordelen we periodiek opnieuw uw financiële situatie.

Een Zakelijke Vastgoedlening aanvragen

symbool kantoren

De Zakelijke Vastgoedlening is een maatwerkoplossing. We horen graag wat uw investeringsplannen zijn. Daarna kijken we samen met u of en hoe een Zakelijke Vastgoedlening bij u past. Voor de aanvraag van de lening hebben we informatie van u nodig. Uw accountmanager bespreekt met u welke informatie dat is en geeft u een schatting van de kosten en de duur van de aanvraag. 

Bespreek de mogelijkheden met uw accountmanager op het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt. 

Vind uw kantoor

Verandert uw situatie

procent
Een lening neemt u voor een langere periode. Verandert uw situatie tijdens de duur van uw lening? Wilt u uw lening aanpassen of kunt u uw lening niet meer betalen?

Bespreek veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk met uw accountmanager op het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Op de Zakelijke Vastgoedlening, Zakelijke Lening, Rekening-courantfaciliteit en de Obligofaciliteit kan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (pdf) van toepassing zijn.