1. Zakelijk Vastgoedbankieren
  2. /
  3. Financieringen
  4. /
  5. Vaste of variabele rente

Vaste of variabele rente

-

Welke rente past bij u?

Wilt u een lening waarbij u iedere maand een vast percentage aan rente betaalt? Of een lening waarbij het rentepercentage iedere drie maanden kan stijgen of dalen? Bij de Zakelijke Vastgoedlening en Zakelijke Lening kunt u kiezen voor een vaste of variabele rente.

Vaste rente

Wilt u voor een langere tijd zekerheid
Wilt u dat de rente voor uw lening een tijd gelijk blijft (vaste rente)? U heeft dan voor een langere tijd zekerheid over het bedrag dat u iedere maand betaalt. U kunt kiezen voor een rente die één jaar tot maximaal de duur van de lening gelijk blijft. De tijd dat de rente gelijk blijft, wordt rentevastperiode genoemd.

Einde rentevastperiode
Heeft u gekozen voor een vaste renteperiode? Dan krijgt u vier weken voor het einde van deze periode een aanbieding van ons voor een nieuwe rente. U kunt dan kiezen voor een vaste renteperiode of een variabele renteperiode.

Extra aflossen en de lening volledig terugbetalen
We maken afspraken met elkaar over hoe en wanneer u de lening terugbetaalt. Maar u mag ook eerder of extra terugbetalen. Hiervoor betaalt u ons een vergoeding tenzij de extra aflossing samenvalt met het einde van de rentevasteperiode. Ook betaalt u ons een vergoeding bij de verkoop van het vastgoed. 

Variabele rente 

Wilt u een rente die meebeweegt met de marktrente
Wilt u dat de rente voor uw lening meebeweegt met de marktrente (variabele rente)? Een variabele rente kan dalen, maar ook stijgen. U heeft daarom minder zekerheid over uw maandlasten.

De hoogte van de rente 
Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Het is het gemiddelde rentetarief dat banken gebruiken om elkaar kortlopende financieringen in euro’s te verstrekken. In de markt wordt Euribor dagelijks vastgesteld. De variabele rente bestaat uit de driemaandse Euribor-rente plus een individuele opslag. Deze Euribor-rente kan negatief zijn, maar dan rekent Handelsbanken met 0%. De hoogte van de driemaands Euribor-rente vindt u op www.euribor-ebf.euOpent in een nieuw venster

Einde driemaandsperiode 
Zowel de Euribor-component van uw lening als de opslag stellen wij iedere drie maanden opnieuw vast. Dat betekent dat de totale rente meeverandert met de driemaandelijkse ontwikkelingen van Euribor en eventueel de wijziging in de opslag. Iedere drie maanden krijgt u van ons bericht over de hoogte van de totale rente voor de komende periode. 

Extra aflossen en de lening volledig terugbetalen
We maken afspraken met elkaar over hoe en wanneer u de lening terugbetaalt. Maar u mag ook eerder of extra terugbetalen. Hiervoor betaalt u ons een vergoeding. Ook betaalt u ons een vergoeding bij de verkoop van het vastgoed tijdens de looptijd van de lening. 


Hervorming van de referentierentes

informatie icoon
Referentierentes zoals Euribor, Eonia en Libor, worden wereldwijd gebruikt bij financiële overeenkomsten en producten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leningen, hypotheken, deposito’s en obligaties.

Europese wetgeving verlangt van de financiële sector en toezichthouders dat zij de referentierentes hervormen. Handelsbanken bereidt zich goed voor op deze hervormingen.
Referentierentes