1. Zakelijk Vastgoedbankieren
  2. /
  3. Financieringen
  4. /
  5. Rekening-courantfaciliteit

Rekening-courantfaciliteit

Meer financiële flexibiliteit.

Kenmerken Rekening-courantfaciliteit

azian woman
  • Financiële flexibiliteit op uw Zakelijke Betaalrekening.
  • Vrij beschikbaar bedrag binnen de afgesproken limiet. 
  • De rente die u betaalt is gebaseerd op het driemaands Euribor-tarief met een opslag. 
  • Mogelijk is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (pdf) van toepassing.  


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Rekening-courantfaciliteit? Neem dan contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt.  
Vind uw kantoor

Rente en looptijd

De Rekening-courantfaciliteit heeft een maatwerktarief gebaseerd op het driemaands Euribor-tarief met een opslag. Het driemaands Euribor-tarief wordt dagelijks vastgesteld. U profiteert van een daling van de rente, maar loopt het risico dat u een hoger tarief betaalt als de marktrente stijgt. We verstrekken de Rekening-courantfaciliteit voor onbepaalde tijd. U en wij kunnen de faciliteit dagelijks opzeggen. Het is mogelijk dat we in de overeenkomst een maximale looptijd opnemen.

Rentetarieven en kosten

Voor de Rekening-courantfaciliteit gelden maatwerktarieven. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Is de debetstand op uw rekening hoger dan de afgesproken kredietlimiet, dan betaalt u hiervoor extra rente. Soms staan er extra kosten in de kredietovereenkomst. We vragen bijvoorbeeld om een afsluitvergoeding, een bereidstellingsvergoeding of een faciliteitsvergoeding. Ook voor het aanpassen van een bestaande faciliteit betaalt u een vergoeding.

Zekerheden

Bij een financiering vragen we van u zekerheden om het risico voor de bank te beperken. De meest voorkomende zekerheden zijn: een hypotheek; een verpanding van uw bedrijfsmiddelen, voorraden, vorderingen of tegoeden; een borgstelling van uzelf, uw partner of anderen; als u meerdere bv’s bezit, een hoofdelijke aansprakelijkheid van deze bv’s voor de aangevraagde financiering. Tijdens de duur van uw krediet beoordelen we periodiek opnieuw uw financiële situatie. 

Verandert uw situatie

Verandert uw situatie tijdens de duur van uw faciliteit? Wilt u uw krediet aanpassen of kunt u de rente en kosten hiervan niet meer betalen? Bespreek veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk met uw accountmanager op het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Een Rekening-courantfaciliteit aanvragen

symbool kantoren

De Rekening-courantfaciliteit is een maatwerkoplossing. We horen graag wat uw plannen zijn. Daarna kijken we samen met u of en hoe een Rekening-courantfaciliteit bij u past. Voor de aanvraag van faciliteit hebben we informatie van u nodig. Uw accountmanager bespreekt met u welke informatie dat is en geeft u een schatting van de kosten en de duur van de aanvraag. 

Bespreek de mogelijkheden met uw accountmanager op het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt. 

Vind uw kantoor

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Op de Zakelijke Vastgoedlening, Zakelijke Lening, Rekening-courantfaciliteit en de Obligofaciliteit kan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (pdf) van toepassing zijn.