Obligofaciliteit

Kredietlimiet voor bankgaranties.

Kenmerken Obligofaciliteit

containderschip
  • Voor ondernemingen die regelmatig het verzoek krijgen om een bankgarantie af te laten geven.
  • Met een Obligofaciliteit regelt u de financiële ruimte voor bankgaranties vooraf, zodat we deze snel en efficiënt kunnen regelen.
  • Mogelijk is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van toepassing. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Obligofaciliteit? Neem dan contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt.  

Looptijd

We verstrekken de Obligofaciliteit voor onbepaalde tijd. U en wij kunnen de faciliteit dagelijks opzeggen. De afgegeven bankgaranties blijven doorlopen. Het is mogelijk dat we in de overeenkomst een maximale looptijd opnemen. 

Kosten

Voor de Obligofaciliteit gelden maatwerktarieven. Voor de Obligofaciliteit betaalt u geen rente, maar kosten bij het afsluiten, bij een wijziging en gedurende de looptijd van de faciliteit. Ook voor de bankgaranties die we onder de Obligofaciliteit verstrekken, betaalt u kosten.

Zekerheden

Bij een financiering vragen we van u zekerheden om het risico voor de bank te beperken. De meest voorkomende zekerheden zijn: een hypotheek; een verpanding van uw bedrijfsmiddelen, voorraden, vorderingen of tegoeden; een borgstelling van uzelf, uw partner of anderen; als u meerdere bv’s bezit, een hoofdelijke aansprakelijkheid van deze bv’s voor de aangevraagde financiering. Tijdens de duur van de faciliteit beoordelen we periodiek opnieuw uw financiële situatie.

Verandert uw situatie

Verandert uw situatie tijdens de duur van uw faciliteit? Wilt u uw faciliteit aanpassen of kunt u de kosten hiervan niet meer betalen? Bespreek veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk met uw accountmanager op het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Een Obligofaciliteit aanvragen

symbool kantoren

De Obligofaciliteit is een maatwerkoplossing. We horen graag wat uw plannen zijn. Daarna kijken we samen of en hoe een Obligofaciliteit bij u past. Voor de aanvraag van de faciliteit hebben we informatie van u nodig. Uw accountmanager bespreekt met u welke informatie dat is en geeft u een schatting van de kosten en de duur van de aanvraag. 

Bespreek de mogelijkheden met uw accountmanager op het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt. 

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Op de Zakelijke Vastgoedlening, Rekening-courantfaciliteit en de Obligofaciliteit kan de van toepassing zijn.