Alternatieve financieringen

Naast een bankfinanciering zijn er ook alternatieve financieringsvormen.
Twee collega's van kantoor Handelsbanken Amersfoort aan het werk
Meest voorkomende alternatieve financieringsvormen:
  • Microkrediet en mkb-krediet 
  • Crowdfunding
  • Regelingen en subsidies
  • Onderhandse lening

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over alternatieve financieringsvormen? Algemene informatie kunt u vinden op of

Microkrediet en mkb-krediet

Een microkrediet en mkb-krediet zijn bestemd voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Een microkrediet is een lening van maximaal € 50.000, een mkb-krediet kan mogelijk een oplossing bieden bij een kredietbehoefte van minimaal  € 50.000 en maximaal
€ 250.000.

Crowdfunding

Met crowdfunding kan een groep beleggers bedragen investeren in of uitlenen aan particulieren of ondernemingen. De partijen worden bij elkaar gebracht via een openbaar toegankelijk online informatieplatform. Meer informatie over de verschillende platformen vindt u in het

Regelingen en subsidies

Er zijn verschillende overheidsgerelateerde regelingen. Voor meer informatie over subsidies en regelingen verwijzen we u graag naar het 

Onderhandse lening

Als u geld leent van bijvoorbeeld uw ouders, vrienden of andere bekenden, dan is dit een onderhandse lening. Kijk voor meer informatie over onderhands lenen op:

Disclaimer non-bancaire financieringen

De informatie op deze pagina is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden en geeft geen volledig beeld van alle alternatieve financieringsvormen, alle aanbieders en/of de voorwaarden van de producten en diensten van deze derde partijen. Op deze pagina is geen rekening gehouden met uw individuele specifieke omstandigheden en financieringsbehoeften. Hoewel bij de totstandkoming van de pagina de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht is genomen, kunnen we niet garanderen dat deze informatie juist en volledig is of in de toekomst zal blijven.

Handelsbanken is niet verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) producten en/of diensten geleverd door deze derde partijen en aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.