Aflossingsvormen

huis met wiel

Aflossingsvormen voor zakelijke financieringen.

Voor financieringen die u als ondernemer bij ons afsluit, geldt standaard de lineaire aflossingsvorm. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie verstrekken we in sommige gevallen ook een aflossingsvrije lening.

Hypotheek Annuïtair Lineair Aflossingsvrij
Zakelijke Vastgoedlening -

Lineair aflossen

 • Tijdens de duur van de lening betaalt u elke maand, of elke drie maanden, een gelijk bedrag van uw lening terug; u betaalt steeds minder rente, waardoor uw maandlasten steeds lager worden.  
 • Op de einddatum van uw lening bekijken we samen met u de mogelijkheden voor herfinanciering van het restbedrag, of u betaalt het restbedrag op dat moment in één keer terug. 
 • De totale rentelasten zijn lager dan bij aflossingsvrij.

Aflossingsvrij 

 • Tijdens de duur van de lening betaalt u alleen rente.
 • Geen verplichting om de lening terug te betalen in de tijd dat de lening duurt. Op de einddatum van uw lening bekijken we samen met u de mogelijkheden voor herfinanciering, of u betaalt de lening in één keer terug. 

Lineair aflossen

grafiek
Bij lineair aflossen betaalt u tijdens de duur van uw lening elke maand, of elke drie maanden, hetzelfde bedrag van de lening terug. 

De lasten (rente en aflossing) zijn aan het begin van de lening hoger. Doordat u steeds een gelijk bedrag van uw lening terugbetaalt, betaalt u tijdens de looptijd van uw lening steeds minder rente. Telkens als u aflost, dalen uw rentelasten.  

Belangrijkste kenmerken van lineair aflossen:

 • De lening voor de Zakelijke Vastgoedlening duurt standaard maximaal vijf jaar.
 • Lineair terugbetalen is mogelijk bij zowel een .
 • U kiest zelf de periode dat de rente gelijk blijft. Bij de Zakelijke Vastgoedlening kan de rente maximaal voor de gehele looptijd worden vastgezet. 

Aflossingsvrij

grafiek
Bij aflossingsvrij betaalt u tijdens de duur van uw lening alleen rente. Aan het einde van de periode betaalt u in één keer uw lening terug. U kunt natuurlijk altijd met ons in gesprek over de mogelijkheden voor herfinanciering.  

Belangrijkste kenmerken van aflossingsvrij:

 • De lening voor de Zakelijke Vastgoedlening duurt standaard maximaal vijf jaar.
 • Aflossingsvrij is mogelijk bij zowel een
 • U kiest zelf de periode dat de rente gelijk blijft. Bij de Zakelijke Vastgoedlening is de periode dat de rente gelijk blijft standaard maximaal vijf jaar.