Vermogensbeheerrekening

Actief vermogensbeheer met een mix van beleggingsinstrumenten.

Kenmerken Optimix Vermogensbeheerrekening

en man tittar fram mellan datorer i ett kontorslandskap
  • Goed gespreide samenstelling van uw beleggingsportefeuille met een mix van beleggingsinstrumenten, zoals fondsen en indextrackers.
  • U hoeft zelf geen aan- en verkoopbeslissingen te nemen of beleggingstransacties te doen.
  • 24/7 online inzage via Mijn Optimix en de Optimix app.
  • Geld opnemen en inleggen zonder extra kosten kan via een vaste tegenrekening. 
  • Optimix kan uw cashpositie aanhouden en al uw transacties afhandelen via uw Particuliere Beleggersrekening bij Handelsbanken.


Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Vermogensbeheerrekening en wat vermogensbeheer bij Optimix voor u kan betekenen? Neem contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt. 
Vind uw kantoor

Welke strategie past bij u?

Gematigde strategie

De gematigde strategie richt zich op (koopkracht)behoud van uw vermogen. Op de langere termijn is een beperkte groei van uw vermogen mogelijk. U accepteert een licht verlies op uw beleggingen in één of meerdere slechte beleggingsjaren.

Gebalanceerde strategie

De gebalanceerde strategie stuurt op (koopkracht)behoud van uw vermogen met vermogensgroei op de langere termijn. U loopt meer risico en u kunt een verlies op uw beleggingen in één of meerdere slechte beleggingsjaren accepteren.

Groei-strategie

De groeistrategie stuurt op vermogensgroei op de langere termijn. U neemt bewust een groot risico om later meer winst te kunnen halen uit uw belegde vermogen. U kunt een groot verlies in één of meerdere slechte beleggingsjaren accepteren. 

Zeer offensieve strategie

De zeer offensieve strategie richt zich op vermogensgroei op de (zeer) lange termijn. U loopt een hoog risico, waarmee u op lange termijn een hoge winst wilt halen. U accepteert een grote waardedaling in één of meerdere slechte beleggingsjaren.

Wat kost beleggen met Optimix Vermogensbeheerrekening?

mynt och sedlar

Directe kosten

De dienstverleningsvergoeding voor is 1,0% per jaar. Hierin zitten ook de kosten voor Optimix, zoals het bewaarloon en de transactiekosten. Over het deel van uw portefeuille dat in Optimix- en/of Handelsbanken-fondsen is belegd, betaalt u geen vergoeding. Gemiddeld is dit circa 30% van uw portefeuille. In de praktijk betekent dit dat 70% van uw portefeuille wordt belast met de dienstverleningsvergoeding van 1,0% per jaar. Per saldo leidt dit tot circa 0,7% directe kosten over het beheerd vermogen per jaar. 

Indirecte kosten

Dit zijn de kosten voor de beleggingsinstrumenten in uw portefeuille, zoals fondsen en indextrackers. Per jaar is dit gemiddeld rond de 0,6% van het beheerd vermogen. 

Totale verwachte kosten

De totale verwachte kosten per jaar van een portefeuille met een gebalanceerde strategie zijn ongeveer 1,3% van het beheerd vermogen. De Optimix Vermogensbeheerrekening is vrijgesteld van btw.


Verantwoord beleggen

Groen symbool met groen blaadje
Optimix is een 100%-dochter van Handelsbanken en is verantwoordelijk voor het samenstellen van de beleggingsportefeuilles voor de vermogensbeheerklanten van Handelsbanken. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid spelen een belangrijke rol in het beleggingsbeleid van Handelsbanken en Optimix. Om dit te onderstrepen, heeft Optimix de ondertekend.

Bij het selecteren van beleggingen houdt Optimix rekening met duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied. Als deze gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet, kan dit de waarde van de belegging negatief beïnvloeden. 

Om de blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s te beperken, vermijdt Optimix directe beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen die in strijd handelen met de . Deze gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Als mocht blijken dat een onderneming waarin Optimix belegt, in strijd handelt met deze richtlijnen, dan verkoopt Optimix deze belegging.

Bij het gebruik van passieve indirecte beleggingen leggen we de nadruk op beleggingen in indexproducten die op duurzaamheid zijn gericht.

Daarnaast vinden we dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die in strijd handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage levert aan het rendement op de lange termijn. We vermijden daarom ondernemingen die grote duurzaamheidsrisico’s lopen.

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth wil Optimix bepaalde ecologische en sociale kenmerken ondersteunen. Daarom beleggen we in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. Kenmerken die we als beheerder willen promoten zijn: mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Dit bereiken we door directe beleggingen te vermijden in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een negatieve uitwerking hebben op mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en anticorruptie. Om financiële instrumenten of ondernemingen op basis van deze criteria uit te sluiten, maken we gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus.

Beleggingen kunnen een negatief effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Bijvoorbeeld een negatieve invloed op klimaatverandering of het respecteren van arbeidsrechten. Optimix wil hiermee rekening houden bij het nemen van beleggingsbeslissingen. In het Verantwoord Beleggingsbeleid ( ) gaat Optimix in op het identificeren en prioriteren van de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

De Particuliere Beleggersrekening wordt beschermd door het Zweedse depositogarantiestelsel

Op tegoeden aangehouden bij Handelsbanken in Nederland is het Zweedse depositogarantiestelsel van toepassing. Lees meer in het Informatieblad Depositogarantiestelsel. (pdf)  

Handelsbanken Dienstenwijzer Beleggingsdiensten

We willen u graag informeren over onze beleggingsdienstverlening, onze werkwijze en de kosten die hieraan verbonden zijn. Lees meer in de Dienstenwijzer Beleggingsdiensten (pdf)

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen hangt ook af van de ontwikkelingen op de financiële markten. De resultaten die in het verleden zijn behaald, bieden geen garantie voor de toekomst.