Vermogensbeheerrekening

Actief vermogensbeheer met een mix van beleggingsinstrumenten.
Met zit in stoel met een kop koffie
  • Goed gespreide samenstelling van uw beleggingsportefeuille met een mix van beleggingsinstrumenten, zoals fondsen en indextrackers.
  • U hoeft zelf geen aan- en verkoopbeslissingen te nemen of beleggingstransacties te doen.
  • 24/7 inzage in uw beleggingsportefeuille via de online omgeving.  

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Vermogensbeheerrekening en wat vermogensbeheer bij Handelsbanken voor u kan betekenen? Neem contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt. 

Welke strategie past bij u?

Gematigde strategie

De gematigde strategie richt zich op (koopkracht)behoud van uw vermogen. Op de langere termijn is een beperkte groei van uw vermogen mogelijk. U accepteert een licht verlies op uw beleggingen in één of meerdere slechte beleggingsjaren.

Gebalanceerde strategie

De gebalanceerde strategie stuurt op (koopkracht)behoud van uw vermogen met vermogensgroei op de langere termijn. U loopt meer risico en u kunt een verlies op uw beleggingen in één of meerdere slechte beleggingsjaren accepteren.

Groeistrategie

De groeistrategie stuurt op vermogensgroei op de langere termijn. U neemt bewust een groot risico om later meer winst te kunnen halen uit uw belegde vermogen. U kunt een groot verlies in één of meerdere slechte beleggingsjaren accepteren. 

Zeer offensieve strategie

De zeer offensieve strategie richt zich op vermogensgroei op de (zeer) lange termijn. U loopt een hoog risico, waarmee u op lange termijn een hoge winst wilt halen. U accepteert een grote waardedaling in één of meerdere slechte beleggingsjaren.

Strategiebrief Vermogensbeheer juni 2024

computer met grafieken
Komt er nou nooit een einde aan die regen? Ook in mei regende het records in de beurswereld. Bekende graadmeters van aandelen stegen na de aprildip opnieuw boven zichzelf uit. 

In de Strategiebrief Vermogensbeheer van juni wordt ingezoomd op deze wisselingen van de markt.

Krijgt uw creditgeld de optimale aandacht die het verdient?

Voor zakelijke klanten hebben we ook een aantrekkelijk spaaraanbod. Naast een Deposito kunnen we u ook andere mogelijkheden bieden voor de beschikbare liquiditeiten van uw bedrijf. We gaan daarover graag met u in gesprek.

Neem voor informatie over de spaarmogelijkheden contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt. 

Verantwoord beleggen

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid spelen een belangrijke rol in het beleggingsbeleid van Handelsbanken. Om dit te onderstrepen, heeft Handelsbanken de UN Principles for Responsible Investment Opent in een nieuw venster ondertekend. Bij het selecteren van beleggingen houdt Handelsbanken rekening met duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied. Als deze gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet, kan dit de waarde van de belegging negatief beïnvloeden. 

Belangrijke informatie voor vermogensbeheer bij Handelsbanken

Beleggen brengt risico's met zich mee. We informeren u daarom graag over belangrijke informatie voor vermogensbeheer bij Handelsbanken