Maatwerk Vermogensbeheer

Actief vermogensbeheer met ruimte voor uw individuele wensen.

Kenmerken Maatwerk Vermogensbeheer

  • Voor de grotere vermogens. 
  • Ruimte voor uw specifieke individuele wensen.
  • Direct contact met uw portefeuillebeheerder.
  • 24/7 online inzage via Mijn Optimix en de Optimix app.
  • Geld opnemen en inleggen, zonder extra kosten kan via een vaste tegenrekening.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Optimix Maatwerk Vermogensbeheer en wat Optimix voor u kan betekenen? Neem dan contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt.  
Vind uw kantoor

Doelstellingen, risicobereidheid en wensen

Naast uw eigen relatiebeheerder heeft u ook een portefeuillebeheerder die uw portefeuille opbouwt. We brengen eerst uw situatie in kaart. Wat zijn uw doelstellingen, uw risicobereidheid en uw wensen. De accenten die u graag wilt, komen terug in de keuzes die we maken. Zo stellen we een portefeuille samen die voor u op maat is gemaakt. 

Vermogensbeheer is specialistenwerk

Onze Optimix-specialisten kiezen voor u de beste mogelijkheden uit het wereldwijde aanbod. Het financiële klimaat verandert ieder moment. Daarom is het belangrijk dat we uw portefeuille mee laten veranderen. We houden de ontwikkelingen in de gaten en informeren u over de keuzes die we maken in de samenstelling van uw maatwerkportefeuille. 

Wat kost beleggen met Optimix Maatwerk Vermogensbeheer?

mynt och sedlar
De kosten van Optimix Maatwerk Vermogensbeheer hangen af van het belegde vermogen, de gekozen beleggingen en de specifieke wensen die u heeft voor uw portefeuille.

Voordat we aan de slag gaan, ontvangt u een overzicht met de kosten die we voor u verwachten. We leggen altijd uit hoe de kosten zijn opgebouwd.

Verantwoord beleggen

Groen symbool met groen blaadje
Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid spelen een belangrijke rol in het beleggingsbeleid van Optimix. Om dit te onderstrepen, heeft Optimix de ondertekend.

Bij het selecteren van beleggingen houdt Optimix rekening met duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied. Als deze gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet, kan dit de waarde van de belegging negatief beïnvloeden. 

Om de blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s te beperken, vermijdt Optimix directe beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen die in strijd handelen met de . Deze gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Als mocht blijken dat een onderneming waarin Optimix belegt, in strijd handelt met deze richtlijnen, dan verkoopt Optimix deze belegging.

Bij het gebruik van passieve indirecte beleggingen leggen we de nadruk op beleggingen in indexproducten die op duurzaamheid zijn gericht.

Daarnaast vinden we dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die in strijd handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage levert aan het rendement op de lange termijn. We vermijden daarom ondernemingen die grote duurzaamheidsrisico’s lopen.

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth wil Optimix bepaalde ecologische en sociale kenmerken ondersteunen. Daarom beleggen we in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. Kenmerken die we als beheerder willen promoten zijn: mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Dit bereiken we door directe beleggingen te vermijden in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een negatieve uitwerking hebben op mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en anticorruptie. Om financiële instrumenten of ondernemingen op basis van deze criteria uit te sluiten, maken we gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus.

Beleggingen kunnen een negatief effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Bijvoorbeeld een negatieve invloed op klimaatverandering of het respecteren van arbeidsrechten. Optimix wil hiermee rekening houden bij het nemen van beleggingsbeslissingen. In het Verantwoord Beleggingsbeleid ( ) gaat Optimix in op het identificeren en prioriteren van de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

Handelsbanken Dienstenwijzer Beleggingsdiensten

We willen u graag informeren over onze beleggingsdienstverlening, onze werkwijze en de kosten die hieraan verbonden zijn. Lees meer in de Dienstenwijzer Beleggingsdiensten (pdf).

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen hangt ook af van de ontwikkelingen op de financiële markten. De resultaten die in het verleden zijn behaald, bieden geen garantie voor de toekomst.