Duurzaam Vermogensbeheer

Beleggen in duurzame bedrijven, organisaties en fondsen.

Kenmerken Duurzaam Vermogensbeheer

man kijkt uit het raam
  • Investeren in bedrijven met de hoogste ESG-score, met extra focus op het themagebied ‘Schone Aarde’. 
  • Aangevuld met duurzame trackers, beleggingsfondsen, staatsleningen en bedrijfsobligaties ontstaat een optimale mix van beleggingsinstrumenten met een duurzaam effect.
  • 24/7 inzage in uw beleggingsportefeuille via de online omgeving.  

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Duurzaam Vermogensbeheer en wat vermogensbeheer bij Handelsbanken (via Optimix) voor u kan betekenen? Neem contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt.  
Vind uw kantoor

De duurzame beleggingsthema’s die wij voorop stellen

Met Duurzaam Vermogensbeheer belegt u alleen in ondernemingen met de hoogste ESG-score op milieugebied, sociaal-maatschappelijk terrein en op goed ondernemingsbestuur. Daarnaast is er een extra focus op het themagebied ‘Schone Aarde’. Dit themagebied is afgeleid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Alleen beleggingsinstrumenten die echt duurzaam zijn 

Binnen Duurzaam Vermogensbeheer is alleen plek voor beleggingsinstrumenten met een duurzaam effect. Het thema ‘Schone Aarde’ is herkenbaar in de portefeuille, aangevuld met trackers met een helder ESG-beleid, duurzame actieve beleggingsfondsen, staatsleningen en bedrijfsobligaties. Zo ontstaat een goede mix van duurzame beleggingsinstrumenten.

Welke strategie past bij u?

Gematigde strategie

De gematigde strategie richt zich op (koopkracht)behoud van uw vermogen. Op de langere termijn is een beperkte groei van uw vermogen mogelijk. U accepteert een licht verlies op uw beleggingen in één of meerdere slechte beleggingsjaren.

Gebalanceerde strategie

De gebalanceerde strategie stuurt op (koopkracht)behoud van uw vermogen met vermogensgroei op de langere termijn. U loopt meer risico en u kunt een verlies op uw beleggingen in één of meerdere slechte beleggingsjaren accepteren.

Groeistrategie

De groeistrategie stuurt op vermogensgroei op de langere termijn. U neemt bewust een groot risico om later meer winst te kunnen halen uit uw belegde vermogen. U kunt een groot verlies in één of meerdere slechte beleggingsjaren accepteren. 

Zeer offensieve strategie

De zeer offensieve strategie richt zich op vermogensgroei op de (zeer) lange termijn. U loopt een hoog risico, waarmee u op lange termijn een hoge winst wilt halen. U accepteert een grote waardedaling in één of meerdere slechte beleggingsjaren.

Wat kost beleggen met Duurzaam Vermogensbeheer?

mynt och sedlar

Directe kosten

De dienstverleningsvergoeding is 1,0% per jaar. Hierin zitten ook de kosten voor Handelsbanken, zoals het bewaarloon en de transactiekosten. Over het deel van uw portefeuille dat in Handelsbanken-fondsen, Optimix-fondsen en in Add Value Fund is belegd, betaalt u geen vergoeding. Gemiddeld is dit circa 5% van uw portefeuille. In de praktijk betekent dit dat 95% van uw portefeuille wordt belast met de dienstverleningsvergoeding van 1,0% per jaar. Per saldo leidt dit tot circa 0,95% directe kosten over het beheerd vermogen per jaar.

Indirecte kosten

Dit zijn de kosten voor de beleggingsinstrumenten in uw portefeuille, zoals fondsen en indextrackers. Per jaar is dit gemiddeld rond de 0,23% van het beheerd vermogen. 

Totale verwachte kosten

De totale verwachte kosten per jaar van een portefeuille met een gebalanceerde strategie zijn ongeveer 1,2% van het beheerd vermogen. Handelsbanken Duurzaam Vermogensbeheer is vrijgesteld van btw.

Strategiebrief Vermogensbeheer november 2023

wereldbol
Geopolitieke onrust en stijgende kapitaalmarktrente hebben wereldwijd hun stempel gedrukt op de financiële markten. Ondanks de turbulentie biedt goud enige demping, met een stijging van 7,6% sinds 7 oktober. Staatsobligaties ondervinden echter averij. 

In deze Vermogensbeheer Strategiebrief belichten we niet alleen de impact van wereldgebeurtenissen op rendementen, maar duiken we ook dieper in de redenen achter en gevolgen van de stijgende kapitaalmarktrente. 
Strategiebrief Vermogensbeheer november 2023

Krijgt uw creditgeld de optimale aandacht die het verdient?

Voor zakelijke klanten hebben we ook een aantrekkelijk spaaraanbod. Naast een Deposito kunnen we u ook andere mogelijkheden bieden voor de beschikbare liquiditeiten van uw bedrijf. We gaan daarover graag met u in gesprek.

Neem voor informatie over de spaarmogelijkheden contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt. 

Vind uw kantoor

Verantwoord beleggen

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid spelen een belangrijke rol in het beleggingsbeleid van Handelsbanken. Om dit te onderstrepen, heeft Handelsbanken de UN Principles for Responsible Investment Opent in een nieuw venster ondertekend. Bij het selecteren van beleggingen houdt Handelsbanken rekening met duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied. Als deze gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet, kan dit de waarde van de belegging negatief beïnvloeden. 

Belangrijke informatie voor vermogensbeheer bij Handelsbanken

Beleggen brengt risico's met zich mee. We informeren u daarom graag over belangrijke informatie voor vermogensbeheer bij Handelsbanken

Handelsbanken Dienstenwijzer Beleggingsdiensten

We willen u graag informeren over onze beleggingsdienstverlening, onze werkwijze en de kosten die hieraan verbonden zijn. Lees meer in de