Duurzaam Vermogensbeheer

Beleggen in duurzame bedrijven, organisaties en fondsen.

Kenmerken Duurzaam Vermogensbeheer

man kijkt uit het raam
  • Investeren in bedrijven met de hoogste ESG-score, met extra focus op het themagebied ‘Schone Aarde’. 
  • Aangevuld met duurzame trackers, beleggingsfondsen, staatsleningen en bedrijfsobligaties ontstaat een optimale mix van beleggingsinstrumenten met een duurzaam effect.
  • 24/7 online inzage via Mijn Optimix en de Optimix app.
  • Geld opnemen en inleggen zonder extra kosten kan via een vaste tegenrekening. 
  • Optimix kan uw cashpositie aanhouden en al uw transacties afhandelen via uw Particuliere Beleggersrekening bij Handelsbanken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Optimix Duurzaam Vermogensbeheer en wat Optimix voor u kan betekenen? Neem dan contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt.  
Vind uw kantoor

De duurzame beleggingsthema’s die wij voorop stellen

Binnen Optimix Duurzaam Vermogensbeheer belegt u alleen in ondernemingen met de hoogste ESG-score op milieugebied, sociaal-maatschappelijk terrein en op goed ondernemingsbestuur. Daarnaast is er een extra focus op het themagebied ‘Schone Aarde’. Dit themagebied is afgeleid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Alleen beleggingsinstrumenten die echt duurzaam zijn 

Binnen Optimix Duurzaam Vermogensbeheer is alleen plek voor beleggingsinstrumenten met een duurzaam effect. Het thema ‘Schone Aarde’ is herkenbaar in de portefeuille, aangevuld met trackers met een helder ESG-beleid, duurzame actieve beleggingsfondsen en (gescreende) staatsleningen en bedrijfsobligaties. Zo ontstaat een goede mix van duurzame beleggingsinstrumenten.

Welke strategie past bij u?

Gematigde strategie

De gematigde strategie richt zich op (koopkracht)behoud van uw vermogen. Op de langere termijn is een beperkte groei van uw vermogen mogelijk. U accepteert een licht verlies op uw beleggingen in één of meerdere slechte beleggingsjaren.

Gebalanceerde strategie

De gebalanceerde strategie stuurt op (koopkracht)behoud van uw vermogen met vermogensgroei op de langere termijn. U loopt meer risico en u kunt een verlies op uw beleggingen in één of meerdere slechte beleggingsjaren accepteren.

Groei strategie

De groeistrategie stuurt op vermogensgroei op de langere termijn. U neemt bewust een groot risico om later meer winst te kunnen halen uit uw belegde vermogen. U kunt een groot verlies in één of meerdere slechte beleggingsjaren accepteren. 

Zeer offensieve strategie

De zeer offensieve strategie richt zich op vermogensgroei op de (zeer) lange termijn. U loopt een hoog risico, waarmee u op lange termijn een hoge winst wilt halen. U accepteert een grote waardedaling in één of meerdere slechte beleggingsjaren.

Wat kost beleggen met Optimix Duurzaam Vermogensbeheer?

mynt och sedlar

Directe kosten

De dienstverleningsvergoeding voor Optimix is 1,0% per jaar. Hierin zitten ook de kosten voor Optimix, zoals het bewaarloon en de transactiekosten. Over het deel van uw portefeuille dat in Optimix- en/of Handelsbanken-fondsen is belegd, betaalt u geen vergoeding. Gemiddeld is dit circa 5% van uw portefeuille. In de praktijk betekent dit dat 95% van uw portefeuille wordt belast met de dienstverleningsvergoeding van 1,0% per jaar. Per saldo leidt dit tot circa 0,95% directe kosten over het beheerd vermogen per jaar.

Indirecte kosten

Dit zijn de kosten voor de beleggingsinstrumenten in uw portefeuille, zoals fondsen en indextrackers. Per jaar is dit gemiddeld rond de 0,23% van het beheerd vermogen. 

Totale verwachte kosten

De totale verwachte kosten per jaar van een portefeuille met een gebalanceerde strategie zijn ongeveer 1,2% van het beheerd vermogen. Optimix Duurzaam Vermogensbeheer is vrijgesteld van btw.

Verantwoord beleggen

Groen symbool met groen blaadje
Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid spelen een belangrijke rol in het beleggingsbeleid van Optimix. Om dit te onderstrepen, heeft Optimix de ondertekend.

Bij het selecteren van beleggingen houdt Optimix rekening met duurzaamheidsrisico’s. Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied. Als deze gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet, kan dit de waarde van de belegging negatief beïnvloeden. 

Om de blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s te beperken, vermijdt Optimix directe beleggingen in financiële instrumenten van ondernemingen die in strijd handelen met de  . Deze gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Als mocht blijken dat een onderneming waarin Optimix belegt, in strijd handelt met deze richtlijnen, dan verkoopt Optimix deze belegging.

Binnen de duurzame vermogensbeheermandaten richt het beleggingsbeleid zich op het selecteren van ondernemingen met de hoogste score op ecologisch, sociaal en governance-gebied (best-in-class-beleid). Hierbij maken we gebruik van ESG-research van onder andere Sustainalytics, MSCI ESG, ISS en S&P Global. Naast fondsen die ESG promoten, beleggen we binnen Optimix Duurzaam Vermogensbeheer zoveel mogelijk in fondsen met een duurzaam beleggingsdoel. Periodiek toetsen we of de beleggingsinstrumenten binnen de portefeuille nog hieraan voldoen en of we de portefeuille moeten wijzigen.

Bij het gebruik van passieve indirecte beleggingen leggen we de nadruk op beleggingen in indexproducten die op duurzaamheid zijn gericht.

Daarnaast vinden we dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die in strijd handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage levert aan het rendement op de lange termijn. We vermijden daarom ondernemingen die grote duurzaamheidsrisico’s lopen.

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth wil Optimix bepaalde ecologische en sociale kenmerken ondersteunen. Daarom beleggen we in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. Kenmerken die we als beheerder willen promoten zijn: mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

Dit bereiken we door directe beleggingen te vermijden in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een negatieve uitwerking hebben op mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en anticorruptie. Om financiële instrumenten of ondernemingen op basis van deze criteria uit te sluiten, maken we gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus.

Beleggingen kunnen een negatief effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Bijvoorbeeld een negatieve invloed op klimaatverandering of het respecteren van arbeidsrechten. Optimix wil hiermee rekening houden bij het nemen van beleggingsbeslissingen. In het Verantwoord Beleggingsbeleid ( ) gaat Optimix in op het identificeren en prioriteren van de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.

De Particuliere Beleggersrekening wordt beschermd door het Zweedse depositogarantiestelsel

Op tegoeden aangehouden bij Handelsbanken in Nederland is het Zweedse depositogarantiestelsel van toepassing. Lees meer in het Informatieblad Depositogarantiestelsel. (pdf)  

Handelsbanken Dienstenwijzer Beleggingsdiensten

We willen u graag informeren over onze beleggingsdienstverlening, onze werkwijze en de kosten die hieraan verbonden zijn. Lees meer in de Dienstenwijzer Beleggingsdiensten (pdf).

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen hangt ook af van de ontwikkelingen op de financiële markten. De resultaten die in het verleden zijn behaald, bieden geen garantie voor de toekomst.