1. Zakelijk
  2. /
  3. Beleggen
  4. /
  5. Duurzaam Vermogensbeheer

Duurzaam Vermogensbeheer

Beleggen in duurzame bedrijven, organisaties en fondsen.

Kenmerken Duurzaam Vermogensbeheer

man kijkt uit het raam
  • Investeren in bedrijven met de hoogste ESG-score, met extra focus op de themagebieden ‘Duurzaamheid & Innovatie’ en ‘Schone Aarde’. 
  • Aangevuld met duurzame trackers, beleggingsfondsen, staatsleningen en bedrijfsobligaties ontstaat een optimale mix van beleggingsinstrumenten met een duurzaam effect.
  • 24/7 online inzage via Mijn Optimix en de Optimix app.
  • Geld opnemen en inleggen zonder extra kosten kan via een vaste tegenrekening. 
  • Optimix kan uw cashpositie aanhouden en al uw transacties afhandelen via uw Particuliere Beleggersrekening bij Handelsbanken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Optimix Duurzaam Vermogensbeheer? Neem dan contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt.  
Vind uw kantoor

De duurzame beleggingsthema’s die wij voorop stellen

Binnen Optimix Duurzaam Vermogensbeheer belegt u alleen in ondernemingen met de hoogste ESG-score op milieugebied, sociaal-maatschappelijk terrein en op goed ondernemingsbestuur. Daarnaast is er een extra focus op ‘Duurzaamheid & Innovatie’ en ‘Schone Aarde’. Dit zijn twee themagebieden die Optimix heeft afgeleid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Alleen beleggingsinstrumenten die echt duurzaam zijn 

Binnen Optimix Duurzaam Vermogensbeheer is alleen plek voor beleggingsinstrumenten met een duurzaam effect. De twee thema’s ‘Duurzaamheid & Innovatie’ en ‘Schone Aarde’ zijn herkenbaar in de portefeuille, aangevuld met trackers met een helder ESG-beleid, duurzame actieve beleggingsfondsen en (gecontroleerde) staatsleningen en bedrijfsobligaties. Zo ontstaat een goede mix van duurzame beleggingsinstrumenten. 

Welk risicoprofiel past bij u?

Gematigd profiel

Het gematigd profiel richt zich op (koopkracht)behoud van uw vermogen. Op de langere termijn is een beperkte groei van uw vermogen mogelijk. U loopt een beperkt risico en accepteert een licht verlies op uw beleggingen in één of meerdere slechte beleggingsjaren. 

Gebalanceerd profiel

Een gebalanceerd profiel stuurt op (koopkracht)behoud van uw vermogen met vermogensgroei op de langere termijn. U loopt meer risico en u kunt een verlies op uw beleggingen in één of meerdere slechte beleggingsjaren accepteren.

Groeiprofiel

Het groeiprofiel stuurt op vermogensgroei op de langere termijn. U neemt bewust een groot risico om later meer winst te kunnen halen uit uw belegde vermogen. U kunt een groot verlies in één of meerdere slechte beleggingsjaren accepteren. 


Wat kost beleggen met Optimix Duurzaam Vermogensbeheer?

mynt och sedlar

Directe kosten

Beleggen met Optimix Duurzaam Vermogensbeheer kost per jaar ongeveer 1,2% van het beheerd vermogen, inclusief btw. In dit bedrag tellen we ook de kosten voor Optimix mee, zoals het bewaarloon en de transactiekosten. U betaalt geen vergoeding voor eventuele beleggingen in fondsen van Optimix en Handelsbanken. 

Indirecte kosten

Dit zijn de kosten voor de beleggingsinstrumenten in uw portefeuille, zoals fondsen en indextrackers. Per jaar is dit gemiddeld rond de 0,3% van het beheerd vermogen, inclusief btw. 

Totale verwachte kosten

De totale verwachte kosten per jaar van een portefeuille met een gebalanceerd profiel zijn ongeveer 1,5% van het beheerd vermogen, inclusief btw.

Verantwoord beleggen

Optimix heeft de internationale regels van de Verenigde Naties - UN Global Compact - onderschreven. Deze regels op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten en corruptie zijn belangrijke voorwaarden voor ons beleggingsbeleid. Ditzelfde geldt voor de Principles for Responsible Investment (PRI). 

Ook werkt Optimix samen met Sustainalytics voor het controleren van beleggingen op duurzaamheid. Sustainalytics is de wereldleider op het gebied van duurzaamheidsonderzoek. 

De Particuliere Beleggersrekening wordt beschermd door het Zweedse depositogarantiestelsel

Op tegoeden aangehouden bij Handelsbanken in Nederland is het Zweedse depositogarantiestelsel van toepassing. Lees meer in het Informatieblad Depositogarantiestelsel. (pdf)  

Handelsbanken Dienstenwijzer Beleggingsdiensten

Wij willen u graag informeren over onze beleggingsdienstverlening, onze werkwijze en de kosten die hieraan verbonden zijn. Lees meer in de Dienstenwijzer Beleggingsdiensten (pdf).

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen hangt ook af van de ontwikkelingen op de financiële markten. De resultaten die in het verleden zijn behaald, bieden geen garantie voor de toekomst.