Euro-incasso

Automatisch rekeningen betalen.
Een Euro-incasso gebruikt u om rekeningen automatisch te betalen. Dat doet u met een incassomachtiging. Daarmee geeft u de ontvanger toestemming om het afgesproken bedrag bij u te incasseren. Ook geeft de machtigimg ons toestemming om de Euro-incasso van uw betaalrekening af te schrijven. Zo betaalt u uw rekeningen automatisch op tijd.

U krijgt van ons een bericht in uw e-mailbox binnen uw Particulier Internet Bankieren voordat we een afschrijving uitvoeren. 
-
 • Een Euro-incasso gebruikt u om rekeningen automatisch te betalen (incassomachtiging).
 • Door een Euro-incasso betaalt u uw rekeningen altijd op tijd.
 • Een Euro-incasso kunt u gemakkelijk terugboeken.
 • Eenvoudig te regelen via Particulier Internet Bankieren. 

Euro-incasso terugboeken

Het kan dat de ontvanger u vraagt om een Euro-incasso terug te boeken. Of u bent het niet eens met een Euro-incasso. Binnen Particulier Internet Bankieren kunt u een Euro-incasso terug laten boeken tot 56 dagen nadat het bedrag van uw rekening is afgeschreven. Dit kan op twee manieren:
 1. Ga naar Particulier Internet Bankieren en log in. Ga daarna naar de incassotransactie in het menu ‘Transacties’. Klik op de link in de incassotransactie om de terugboeking te bevestigen.
 2. Ga naar uw e-mailbox binnen Particulier Internet Bankieren. Ga daarna in het menu naar ‘Correspondentie’. Klik op de link in de incassomelding om de terugboeking te bevestigen.

Vraagt u het terugbetaalverzoek op tijd aan? Dan wordt uw betaling binnen twee werkdagen teruggeboekt. 

Euro-incasso blokkeren

Wilt u nadat u een Euro-incasso heeft geweigerd of heeft laten terugboeken de Euro-incasso ook in de toekomst blokkeren? Blokkeer dan de ontvanger of het machtigingskenmerk. 

U kiest ervoor om een ontvanger te blokkeren als u deze niet heeft gemachtigd, of als u de machtiging heeft ingetrokken. Blokkeert u een ontvanger, dan voeren we toekomstige incasso’s van deze ontvanger niet meer uit. 

U kiest ervoor om een machtigingskenmerk te blokkeren als u een bepaalde dienst van een ontvanger wilt blokkeren. Zo blokkeert u alleen de incasso’s die niet voldoen aan dit kenmerk. Andere incasso’s van dezelfde ontvanger voeren we wel uit. 

Meer over Euro-incasso

 • Met een incassomachtiging zorgt u ervoor dat u op tijd betaalt. Met een incassomachtiging geeft u toestemming aan een ontvanger om automatisch een bedrag van uw betaalrekening af te halen. Ook geeft u toestemming aan ons om de automatische betaling uit te voeren en het bedrag van uw betaalrekening af te laten schrijven. 

  • Een eenmalige incassomachtiging geldt voor één Euro-incasso. 
  • Een doorlopende incassomachtiging geldt voor twee of meer Euro-incasso’s. Deze blijft geldig totdat u de incassomachtiging intrekt.
 • Binnen Particulier Internet Bankieren kunt u Euro-incasso’s weigeren. Klik op de link in de incassomelding en bevestig uw weigerverzoek. De incassomelding vindt u onder ‘Correspondentie’ in uw e-mailbox binnen Particulier Internet Bankieren. 
 • Neem contact op met de ontvanger. 
 • Een incassobetaling kunt u uiterlijk tot 16:00 uur op de laatste werkdag vóór de betaling weigeren.
 • Tot acht weken na de betaling kunt u afgeschreven Euro-incasso’s terug laten boeken en ook voor de toekomst blokkeren. Dit kunt u doen binnen Particulier Internet Bankieren in het menu ‘Transacties’. Klik op de link in de transactie en bevestig de terugboeking. Na acht weken na de betaling kunt u de ontvanger vragen om het bedrag terug te laten boeken. Dit kan binnen dertien maanden. Komt u er niet uit met de ontvanger? Neem contact op met uw

  Nadat u het formulier ‘Melding Onterechte Incasso’ heeft ingevuld, kan het kantoor een onderzoek instellen. Komt uit het onderzoek dat de incasso fout is afgeschreven, dan storten wij het geld na een maand terug op uw rekening. Klopt de incasso wel, bijvoorbeeld omdat u de machtiging heeft gegeven aan de ontvanger? Dan storten wij het geld niet terug. Ook betaalt u ons dan een vergoeding van de onderzoekskosten (€ 25). 
 • Als u een incasso weigert of terugboekt, kunt ook aangeven of u volgende incasso’s wilt blokkeren. Dit doet u in de incassomelding (bij weigering) of transactie (bij terugboeking) binnen Particulier Internet Bankieren. 
 • Neem hiervoor contact op met uw kantoor.