BKR-registratie

Wat is een BKR-registratie?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt bij welke particulieren kredieten, oftewel leningen, hebben. Met een particulier wordt een consument bedoeld, maar ook een natuurlijk persoon die beroeps- of bedrijfsmatig handelt. Als u met een lening vermeld staat bij BKR heet dat een ‘BKR-registratie’. Als u een lening bij ons aanvraagt, zijn we verplicht te controleren of u vermeld staat bij BKR. Zo kunnen we beter beoordelen of u de lening kunt betalen. Als u de lening daadwerkelijk afsluit, zijn we in veel gevallen verplicht de lening te registreren bij BKR. BKR heeft twee soorten registraties: positieve en negatieve registraties.

Positieve registraties

Een positieve registratie is een melding bij BKR dat u een lening heeft. Afhankelijk van het type lening wordt naast het type lening (en indien van toepassing de looptijd) ook de hoogte daarvan vermeld. De producten die we aanmelden bij BKR zijn onderverdeeld in producten voor consumenten en natuurlijke personen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen. 

Consument - De hoogte van het bedrag van onderstaande producten wordt bij BKR geregistreerd:
  • Extra Woninghypotheek
  • Vastgoedhypotheek
Natuurlijk persoon die beroeps- of bedrijfsmatig handelt - De hoogte van het bedrag van onderstaande producten wordt niet bij BKR geregistreerd:
  • Professioneel Vastgoedlening
  • Zakelijke Vastgoedlening
  • Rekening-courantfaciliteit

Negatieve registraties

Bij alle hierboven genoemde producten krijgt u een negatieve BKR-registratie, wanneer u hiervoor een betalingsachterstand heeft. Mocht u als consument een Woninghypotheek hebben, dan wordt de lening weliswaar niet bij BKR geregistreerd, maar krijgt deze wel een negatieve BKR-registratie bij een betalingsachterstand.

U krijgt altijd eerst een waarschuwing voordat u een negatieve BKR-registratie krijgt. Een negatieve registratie kan een probleem zijn bij het aanvragen van een nieuwe lening of aankoop van vastgoed. Een negatieve registratie maakt namelijk onderdeel uit van de beoordeling door de bank van een aanvraag voor een lening of een krediet. Het is daarom belangrijk om een negatieve BKR-registratie te voorkomen.

Tot slot

Een overzicht van uw eventuele registratie(s) bij BKR kunt u opvragen via bkr.nl Opent in een nieuw venster. De regels voor de registraties bij BKR kunnen veranderen. Het is dus mogelijk dat leningen die nu niet bij BKR worden geregistreerd, in de toekomst wel geregistreerd moeten worden.