dolemieten bij zondsondergang

Strategiebrief juli 2023


 Publicatiedatum 6 juli 2023
-

De start van de Tour de France markeert het officieuze begin van de zomer. De sportieve én landschapsbeelden vanuit Frankrijk en de vakantie die voor velen van u en ons voor de deur staat, zorgen voor het ultieme zomergevoel. Voor ons als vermogensbeheerder betekent het ook dat we halverwege het jaar zijn. Tijd voor reflectie op de tot nu toe behaalde resultaten en een blik op het vervolg van het jaar.

Na het eerste kwartaal bevond het rendement van onze gebalanceerde huisportefeuille, de Optimale Mix, zich nog in de kopgroep. Het doel van deze strategie is een rendement te behalen dat tussen dat op aandelen en obligaties in ligt. Grafiek 1 laat zien dat we hierin geslaagd zijn na de eerste jaarhelft; halverwege het jaar bedraagt het behaalde rendement +5%. Echter, in wielertermen zijn we in het tweede kwartaal wel afgezakt naar de buik van het peloton.

De Optimale Mix heeft weliswaar de obligaties gelost, maar helaas konden we geen gelijke tred houden met de aandelenmarkten. In het vervolg van deze Strategiebrief staan we stil bij de ontwikkelingen in het tweede kwartaal en kijken we naar de redenen voor de relatieve tegenwind. Tot slot bespreken we de beleggingen waarmee de Optimale Mix zowel beklimmingen als afdalingen op de financiële markten goed zou moeten kunnen doorstaan!

Grafiek 1

Over de top

Het beleid van centrale banken is van essentieel belang voor het beurssentiment. Voor centrale bankiers is de hoogte van de inflatie beleidsbepalend. In onze eerste kwartaalterugblik (Strategiebrief april) lieten we zien dat de inflatie afnam. Grafiek 2 toont dat deze trend doorzette in het tweede kwartaal. Zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten daalde de jaar-op-jaar gemeten geldontwaarding. Echter, de inflatie bevindt zich nog altijd op een hoger niveau dan de doelstelling van 2%. De effecten van monetair beleid zijn na circa 12 maanden merkbaar in de economie. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, verhoogde in mei de rente met 25 basispunten, maar zag in de dalende inflatietrend een reden om in juni de rente niet te verhogen. Federal Reserve voorzitter Jerome Powell gaf wel aan dat verdere renteverhogingen later dit jaar zeker niet van tafel zijn. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde haar beleidsrente in zowel mei als juni met 25 basispunten. De verwachting is dat zij dit op 27 juli nogmaals doet. De afnemende inflatie en een pauzerende Federal Reserve was goed nieuws voor de aandelenmarkten. Ook het luwen van de bankenstorm die in het eerste kwartaal de kop op stak en een akkoord over het ophogen van het Amerikaanse schuldenplafond, betekende rugwind voor de aandelenmarkten in het tweede kwartaal.
Grafiek 1

Rendementen tweede kwartaal

Uit Tabel 1 zijn de rendementen van enkele vooraanstaande beleggingsgraadmeters af te lezen. De toegenomen risicobereidheid onder beleggers zorgde voor groene cijfers op de aandelenmarkten. Met name de Amerikaanse aandelenmarkt presteerde goed. Deze markt wordt gedomineerd door technologieondernemingen en deze profiteren bovengemiddeld van de dalende inflatietrend. Op de obligatiemarkt was sprake van stabilisatie; kapitaalmarktrentes bewogen weinig in het tweede kwartaal. De keerzijde van de mooie rendementen op de aandelenmarkt was dat beleggers de veilige haven, die goud doorgaans is, verlieten. Het edelmetaal zag haar rendement terugvallen van 6,4% aan het einde van het eerste kwartaal naar 3,2% ultimo juni. Verder is het opvallend dat de olieprijs de rode lantaarn draagt. Vraag en aanbod zijn, helemaal na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, moeilijk te peilen. Boosdoener lijkt de tegenvallende economische groei in China. Het tegenvallende herstel na de corona pandemie zet niet alleen een rem op de Chinese beurs, maar ook op de nauw met China verweven opkomende markten. Daarom bleven deze ver achter bij de wereldaandelenindex.
Grafiek 4

Grote verschillen tussen sectoren

De belangrijkste reden voor het relatief mindere resultaat van de door ons beheerde portefeuilles, is de keuze binnen de aandelencomponent van de portefeuille. Wij zijn onderwogen belegd in de Verenigde Staten en overwogen belegd in Europa en de opkomende markten. In Tabel 1 is te zien dat laatstgenoemde regio’s dit jaar achterblijven bij de eerstgenoemde. Naast regio’s is de wereldwijde aandelenmarkt ook onder te verdelen in sectoren. In het tweede kwartaal zijn de verschillen tussen de sectoren behoorlijk toegenomen. In Grafiek 3 is dit afgebeeld. De informatietechnologiesector kreeg vleugels dankzij het nieuws omtrent kunstmatige intelligentie.

Technologiebeurs Nasdaq beleefde zodoende haar beste eerste jaarhelft in 40 jaar. Nvidia, een onderneming die zich onder andere bezighoudt met praktische toepassingen van kunstmatige intelligentie, zag haar beurskoers in het tweede kwartaal met maar liefst 50% stijgen (gemeten in euro). De koersstijgingen, de aandelenwaarderingen en de hype-sfeer rondom kunstmatige intelligentie, doen ons denken aan de IT bubbel van het begin van deze eeuw. Wij zijn daarom onderwogen belegd in de Amerikaanse technologiesector. Helaas liepen wij daardoor wel de forse rendementen in die sector mis.

Daarentegen zijn wij overwogen belegd in de grondstoffen- en energiesector. Wij voorzien tekorten op de grondstoffenmarkt. De groeiende wereldbevolking en de verduurzamingstrend zullen de vraag naar (schaarse) grondstoffen doen toenemen. Het afgelopen kwartaal daalden de prijzen van grondstoffen, koper en aluminium bijvoorbeeld met respectievelijk 9% en 11%. Ook de aandelen van beursgenoteerde grondstoffendelvers waarin wij beleggen, bleven hierdoor achter bij het marktgemiddelde.

Onderhoud

Na reflectie op de beleggingsomgeving en op onze prestaties, hebben wij de portefeuilles aangepast, opdat deze goed gepositioneerd zijn voor de tweede jaarhelft.
Dankzij de hogere rentestanden staat beleggen in obligaties weer op ons keuzemenu. Afgelopen maand hebben wij de portefeuille daarom verder gediversifieerd en obligaties bijgekocht. Momenteel hebben wij een voorkeur voor kortlopende obligaties. De obligatiecomponent van de Optimale Mix levert nu een rendement van 3,6% op. De obligatie aankopen zijn gefinancierd door aandelen te verkopen. Wij voorzien dat de economische groei in de tweede jaarhelft afneemt. De in coronatijd opgebouwde buffers van huishoudens zijn na de zomervakantie wel opgesoupeerd en ondernemingen krijgen te maken met hogere rentelasten bij het nemen van hun investeringsbeslissingen. Wij zijn van mening dat centrale banken nog niet op hun lauweren kunnen rusten. Zij dienen waakzaam te blijven voor het oplaaien van een tweede inflatiegolf. Rentedalingen zitten er wat ons betreft dan ook voorlopig niet in. Daarom hebben wij aandelen verkocht en kiezen (tijdelijk) voor de zekere inkomstenstroom uit obligaties.

De aandelencomponent heeft nu een gewicht van 50% en kent een koers/winst-verhouding van 12,3. Ter vergelijking, de wereldaandelenindex heeft momenteel een koers/winst-verhouding van 15,9. Wij mijden derhalve de in onze ogen hoog gewaardeerde Amerikaanse aandelenmarkt. De koers/winst-verhouding van de portefeuille vertaalt zich in een zeer aantrekkelijk winstrendement van 8,1% (gemiddelde van de wereldaandelenindex is 6,3%) en een dividendrendement van 3,3% (gemiddelde van de wereldaandelenindex is 2,5%). Ook houden wij in de vorm van inflation-linked obligaties en edelmetalen de nodige bescherming tegen het inflatierisico.

Met deze actieve beleggingskeuzes hebben wij er alle vertrouwen in dat we in de tweede jaarhelft weer voorin het peloton meedraaien!

Ontwikkelingen Vermogensbeheerrekening

In het tweede kwartaal kenden de aandelenmarkten een sterke periode. Het waren met name technologieaandelen die de beurs hoger zetten, gedreven door sterk toenemend optimisme aangaande kunstmatige intelligentie. Nvidia was hier de grote aanjager van met sterke omzetverwachtingen. Vervolgens ging de markt naarstig op zoek naar andere technologiebedrijven die op dit sentiment mee konden liften. Met een gerede kans op een beurscorrectie in de seizoensmatig zwakke zomerperiode (juli, augustus en september), vonden wij dit een mooi moment om het aandelengewicht te reduceren. We verkochten wereldwijd gespreid een deel van de iShares Core S&P 500 ETF, Optimix Wereld Aandelen Fonds, Add Value Fund, Amundi MSCI Japan UCITS ETF en Thema Basket – Schone Aarde. De opbrengst is ondergebracht in een geldmarktfonds, Amundi Euro Liquidity Short Term SRI.

Ook ruilden wij een positie in uw portefeuille. Wij hebben een positie genomen in de SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF. Deze ETF kochten wij in plaats van de Lyxor Stoxx Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF, een soortgelijke tracker. Door een voorgenomen verandering van de onderliggende strategie en benchmark achtten wij de Lyxor ETF niet meer geschikt voor uw portefeuille. De vervangende SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF kent een zeer grote overlap en vergelijkbare performance met de huidige benchmark van de Lyxor ETF. Bovendien heeft de SPDR ETF een lagere kostenratio (0,18%) dan de Lyxor ETF (0,30%).

Handelsbanken Dienstenwijzer Beleggingsdiensten

We willen u graag informeren over onze beleggingsdienstverlening, onze werkwijze en de kosten die hieraan verbonden zijn. Lees meer in de 

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen hangt ook af van de ontwikkelingen op de financiële markten. De resultaten die in het verleden zijn behaald, bieden geen garantie voor de toekomst.