man aan het werk achter computer

Strategiebrief Vermogensbeheer - februari 2024


 Publicatiedatum 8 februari 2024
In januari 1942 riep de Finse regering op om geen alcohol te gebruiken, met als doel mensen en middelen te sparen tijdens de strijd tegen de Sovjet-Unie. Deze sobere januarimaand diende soldaten en burgers te versterken na het feestgedruis van december. Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een 'Dry January', waarin ze geen alcohol consumeren. Ook in de financiële wereld begon het jaar bescheiden, met obligatiebeleggers die terughoudend waren. Een mandje Nederlandse staatsobligaties noteerde bijvoorbeeld 0,8% lager na de eerste handelsmaand.

Op de aandelenmarkt leek het alsof er twee verschillende werelden waren. China en andere opkomende markten herstelden zich nog niet van de tegenslagen van 2023, terwijl de Verenigde Staten een nieuw record bereikten met de S&P 500 Index. Dit record werd voornamelijk gedreven door een select groepje van zeven grote bedrijven, die de hele index omhoog trokken met een stijging van 5,3%. Echter, aan het einde van de maand moest een deel van deze koerswinst weer worden ingeleverd. Als alle aandelen in de index hetzelfde gewicht hadden, zou de stijging slechts 2% zijn geweest.

Europese aandelen presteerden gematigd en stegen met 1%, in contrast met de extreme volatiliteit elders op de markt.
Grafiek 1: Rendementsontwikkeling op de aandelenmarkten
Grafiek 1: Rendementsontwikkeling op de aandelenmarkten
Bron: Optimix

Vooruitzichten en filmgeschiedenis Magnificent Seven

De koersontwikkeling van de zogenaamde Magnificent Seven kreeg gedurende de maand een impuls door goede vooruitzichten van de grootste chipproducent ter wereld TSMC en mooie cijfers van ASML. Ook de Magnificent Seven zelf kwamen met mooie cijfers. Zo boekte Microsoft de hoogste winstgroei in twee jaar (33%), met name op het gebied van kunstmatige intelligentie gaat Microsoft aan kop. Meta, het moederbedrijf van Facebook, kondigde haar eerste dividenduitkering aan. Ondanks mooie cijfers was de beursreactie niet voor alle zeven even magnifiek. Desondanks mogen we de koersontwikkeling van ondernemingen die gelieerd worden aan kunstmatige intelligentie de laatste tijd spectaculair noemen en die trend is volgens ons niet voorbij nu de piek in rentes bereikt lijkt. Het (kortstondige) stapje terug dat de Magnificent Seven aandelen aan het einde van de maand deden, kwam doordat renteverlagingen iets langer op zich laten wachten dan op de financiële markten was ingeprijsd. De economische groeiverwachtingen in de Verenigde Staten zijn nog steeds goed, daarom is er geen hoge nood om de rente snel te verlagen.

Wij hebben vaker betoogd dat de Magnificent Seven aandelen aan de dure kant zijn, maar telkenmale lossen zij de hooggespannen verwachtingen wel in. Daarom hebben wij afgelopen maand de weging naar aandelen en specifiek naar de S&P 500 Index verhoogd. Dit is ten koste gegaan van posities in een korte Nederlandse staatsobligatie en aandelen in duurzame energie, opkomende markten en de grondstoffensector. De vooruitzichten voor de twee laatstgenoemde beleggingen zijn verslechterd door de aanhoudende malaise in China. Recent kwam daar de gerechtelijke uitspraak om vastgoedreus Evergrande te ontbinden bovenop. China is een belangrijke afnemer van grondstoffen en belangrijk voor de haar omringende opkomende markten.

De nieuwe recordstanden voor Amerikaanse aandelen leiden bij ons niet tot hoogtevrees. Voorlopig zorgen het monetaire beleid, de economische groei en de winstontwikkelingen voor rugwind voor Amerikaanse aandelen. Alhoewel rendementen uit het verleden geen garantie voor de toekomst zijn, vonden wij een onderzoekje dat de Zwitserse bank UBS deed rondom recordstanden wel vermakelijk. Na het bereiken van een vers record houdt de trend vaak aan: een jaar nadien staat de index gemiddeld 12% hoger, twee jaar later 23% en drie jaar erna 39%.

Toch zijn wij ons er terdege van bewust dat ook nu de beursbomen niet tot in de hemel zullen groeien. Voor dat besef is de oorsprong van de naam Magnificent Seven al voldoende. In deze Amerikaanse western uit 1960, die gebaseerd is op de Japanse film Seven Samurai (1954), beschermen zeven revolverhelden een dorp tegen indringers die op de oogst van de lokale boeren uit zijn. Van deze zeven halen vier het einde van de film niet… Tesla verliest de laatste tijd wat vaart, maar tegen de tijd dat duidelijk wordt welke aandelen hun heldenstatus niet waarmaken, zullen wij als actieve belegger actie ondernemen en een ander genre in de door ons beheerde portefeuilles opnemen.

Monetair beleid en onzekerheid

Na de reeks aan rentestijgingen in de afgelopen twee jaar, rekenen beleggers dit jaar op rentedalingen. Wanneer de eerste rentedaling plaats vindt en met hoeveel de rente verlaagd zal worden is onzeker. Zeker is dat de inflatie fors gedaald is, de economische groei niet al te zeer geschaad en de werkgelegenheid sterk. Voordat groei en werkgelegenheid afnemen, wensen de centrale bankiers hun beleidsrente te verlagen en die ruimte is er naar onze mening zeker. Klaas Knot gaf onlangs aan dat de loongroei dan wel afgevlakt dient te zijn, anders ligt de loon-prijs spiraal nog op de loer.

In Grafiek 2 is te zien op hoeveel renteverlagingen beleggers nu rekenen en welke beleidsrente daar dan de resultante van is. Op de horizontale as staan de vergaderdata van de ECB. Op basis van de rentetermijnmarkt is er een gerede kans dat de ECB haar beleidsrente 11 april met 0,25% zal verlagen. In totaal wordt er dit jaar op 5 a 6 renteverlagingen a 0,25% gerekend.
Grafiek 2: De verwachting is dat de rente daalt dit jaar
Grafiek 2: De verwachting is dat de rente daalt dit jaar
Bron: Optimix
Ook in de Verengde Staten wordt dit jaar op vijf renteverlagingen gerekend. Jerome Powell temperde onlangs de hoop op snelle renteverlagingen. De inflatie moet naar zijn mening nog iets langer laag blijven, voordat hij ervan overtuigd is dat de inflatiegeest terug in de fles is. Dat het in werkelijkheid bijna altijd anders gaat dan de markt verwacht, bracht Deutsche Bank grafisch mooi in kaart.

In Grafiek 3 geven de stippellijntjes aan wat op basis van de rentetermijnmarkt door beleggers wordt verwacht. De donkerblauwe lijn geeft de daadwerkelijke beleidsrente van de Federal Reserve aan. De lichtblauwe lijn geeft aan dat op het moment dat de Federal Reserve de rente voor het eerst deze cyclus verhoogde het aantal rentestappen werd onderschat, wellicht wordt nu het aantal renteverlagingen onderschat. Als wij een stippellijntje mochten intekenen zou dat in juni omlaag buigen. Tussentijds blijven wij de beleggingsomgeving vanzelfsprekend nauwkeurig monitoren!

Ontwikkelingen Optimix Maatwerk

Recent zijn de indicatoren die wij monitoren voor onze tactische asset allocatie verbeterd. Het monetaire beleid wordt de komende maanden minder verkrappend. De Federal Reserve heeft bevestigd dat renteverhogingen achter de rug zijn en er gekeken wordt naar wanneer en hoeveel er dit jaar verlaagd kan worden. De economische groei is licht positief en onze indicatoren wijzen op winstherstel. Ook het beurssentiment biedt ruimte voor koersstijgingen in de komende maanden. Daarom hebben wij aandelen bijgekocht. De vooruitzichten voor aandelen uit de Verenigde Staten zijn beter dan die voor de opkomende markten. Daarom kochten wij iShares Core S&P 500 UCITS ETF bij.

China is al geruime tijd de achilleshiel van de opkomende markten. Vooralsnog zijn stimuleringsmaatregelen vanuit China teleurstellend te noemen en lijken beurs en economie nog geen prioriteit te hebben. Daarom verlagen wij de positie in Optimix Emerging Markets Fund. Ook verslechtert de Chinese malaise op korte termijn de omgeving voor grondstoffenprijzen. Daarom verkochten wij VanEck Global Mining ETF. Tot slot nemen wij afscheid van Handelsbanken Sustainable Energy Fund. Hoewel de wereldwijde energietransitie de komende jaren zal voortgaan, hebben de afgelopen maanden uitgewezen dat ondernemingen actief in de productie van en toelevering aan zon- en windenergie in steeds grotere mate last hebben van prijs- en margedruk.

Een belangrijke oorzaak hierachter is massaproductie in China. Lage prijzen voor duurzame energie zijn positief voor de consument en maatschappij, maar niet voor ondernemingen met een winstoogmerk. Bovendien staat de winstgevendheid van duurzame projecten en ondernemingen verder onder druk door de toegenomen rentelasten.

In Memoriam

Op 31 januari jl. is geheel onverwacht onze oud-partner, fijne collega en ambassadeur Rob Brouwer overleden. Rob was van 2006 tot en met 2019 als senior relatiebeheerder en aandeelhouder verbonden aan ons kantoor en bleef ook na het beëindigen van zijn officiële werkzaamheden een echte Optimix-ambassadeur. Wij missen hem enorm en wensen zijn familie en vele vrienden veel sterkte met het dragen van dit verlies.
Grafiek 3: Rentwijzigingen volgen zelden het verwachtingspatroon
Grafiek 3: Rentwijzigingen volgen zelden het verwachtingspatroon
Bron: Optimix

Handelsbanken Dienstenwijzer Beleggingsdiensten

We willen u graag informeren over onze beleggingsdienstverlening, onze werkwijze en de kosten die hieraan verbonden zijn. Lees meer in de 

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen hangt ook af van de ontwikkelingen op de financiële markten. De resultaten die in het verleden zijn behaald, bieden geen garantie voor de toekomst.