Handelsbanken introduceert Vastgoedbeleggers Monitor: positief sentiment onder particuliere vastgoedbeleggers

Vertrouwen particuliere verhuurders positief ondanks bedenkingen over overheidsbeleid.

  • Nieuwe Handelsbanken Vastgoedbeleggers Monitor meet sentiment onder particuliere vastgoedbeleggers
  • 29% van particuliere woningverhuurders overweegt verkoop binnen twaalf maanden
  • Redenen verkoop - naast gestegen rente - voornamelijk ingegeven door wet- en regelgeving en onzekerheid over overheidsbeleid
Amsterdam, 10 juni 2024 - De vandaag gelanceerde Handelsbanken Vastgoedbeleggers Monitor laat met een stand van 51 op een schaal van -200 tot 200 zien dat particuliere vastgoedbeleggers positief zijn over de verwachte rendementen van hun vastgoedbeleggingen. Ondanks het positieve sentiment overwegen drie op de tien eigenaren die woningen aan particulieren verhuren om tenminste één pand te verkopen in het aankomende jaar. De voornemens om te verkopen zijn – naast de gestegen rente – vooral ingegeven door nieuwe wet- en regelgeving en onzekerheid over het besluitvormingsproces bij de overheid. Dat blijkt uit onderzoek onder 776 vastgoedbeleggers door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van Handelsbanken Nederland.

Regiodirecteur Wery Hegge van Handelsbanken Nederland geeft aan: “Wat het meeste opvalt aan de resultaten van het onderzoek is dat de beleggers toch nog overwegend positief zijn over hun vastgoedbeleggingen. Ook wordt duidelijk hoe groot de invloed van overheidsmaatregelen is op de vastgoedbelegger. Dit geldt voor genomen maatregelen, zoals de wijzigingen in box 3, maar zeker ook voor de onzekerheid die gevoeld wordt inzake komende wet- en regelgeving. Het overheidsbeleid heeft veel invloed op zowel de aankoop- als verkoopbeslissing en daarmee op de markt voor particulier verhuurde woningen. We merken dit ook in gesprekken met onze klanten. Deze gaan niet alleen over het rendement van vastgoedbeleggingen, maar ook steeds vaker over andere vormen van beleggen en investeren.”

Belastingmaatregelen box 3

Van de respondenten geeft 40% aan dat de wet- en regelgeving omtrent belastingmaatregelen in box 3 voor hen een belangrijke factor is bij een de verkoopbeslissing. 22% zegt dat onzekerheid over het besluitvormingsproces van de overheid reden is om vastgoed van de hand te doen. De aanpassing van het puntenstelsel (Wet betaalbare huur) is voor 14% van de eigenaren een factor die belangrijk is bij het besluit om te verkopen.

De overheid blijkt ook de grootste invloed te hebben op een eventuele koopbeslissing van verhuurders, met belastingmaatregelen in box 3 (44%), onzekerheid rond overheidsbesluiten (23%), overdrachtsbelasting (18%) en de Wet betaalbare huur (15%) als belangrijkste factoren. Het verkrijgen van financiering komt op de vijfde plaats, belangrijker voor verhuurders met koopplannen binnen 12 maanden (20%) dan voor anderen (7%). Klimaatrisico speelt hierbij geen rol. Concrete koopintenties worden vaak gefinancierd met eigen middelen (73%), terwijl 30% ook een banklening overweegt en 11% een ander type lening.

Vaker verkopen dan kopen

Uit het onderzoek van Handelsbanken blijkt dat 25% van de vastgoedbeleggers binnen 12 maanden een pand wil verkopen, terwijl slechts 11% een aankoop overweegt. Beleggers in reguliere woningen willen vaker verkopen dan kopen (29% vs. 10%). Negatief sentiment speelt een grote rol: 47% van de verhuurders met een negatieve kijk wil verkopen. Een positief sentiment leidt echter niet tot meer aankopen (14%). Verhuurders met drie of meer panden zijn actiever, met 37% wil verkopen en 17% wil kopen. Het onderzoek laat verder zien dat woningen de populairste vastgoedbeleggingen onder particuliere verhuurders blijft, met een sterke voorkeur voor reguliere woningen en vakantiewoningen.

- Einde bericht - 

Over het onderzoek

Veelal baseren onderzoeken naar de markt van particuliere vastgoedverhuurders zich op externe bronnen zoals CBS en EBS om kwantitatieve inzichten te bieden. Dit onderzoek is juist bedoeld als bottom-up-analyse van houding en gedrag van particuliere vastgoedverhuurders. De resultaten van dit onderzoek, dat tussen 5 en 18 april 2024 is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar, is verschenen in twee fases. Op 4 juni publiceerde Handelsbanken het eerste deel van de onderzoeksresultaten, waarin werd geconcludeerd dat een meerderheid van de vastgoedeigenaren niet van plan is om in verduurzaming te investeren, vooral omdat ze vinden dat de kosten niet opwegen tegen de baten.

Over Handelsbanken

Handelsbanken, opgericht in 1871, is een internationale beursgenoteerde bank voor particulieren en bedrijven. De bank heeft een sterk decentrale organisatie, met een landelijk kantorennetwerk in haar thuismarkten: Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland. De bank kenmerkt zich door hechte en langdurige klantrelaties, een laag risicoprofiel en het uitgangspunt dat nagenoeg alle besluiten, dicht bij de klant, op de lokale kantoren worden genomen. In Nederland heeft Handelsbanken op dit moment 27 kantoren en meer dan 400 medewerkers. Voor meer informatie over Handelsbanken, kijk op