regen

Welke beleggingskansen biedt deze zomer?

Ook in mei regende het records in de beurswereld. Recordregens op de vaderlandse AEX Index, de brede Europese STOXX 600 Index en in de Verenigde Staten op de bekende S&P 500 Index en de NASDAQ.

Toch wordt de huidige beleggingsomgeving gekenmerkt door een hoger dan wenselijke inflatoire druk, stabiele economische groei en aanhoudende geopolitieke onzekerheid.

Waar zien onze collega’s van Optimix Vermogensbeheer de komende maanden beleggingskansen en voor welke risico’s zijn zij beducht?
Publicatiedatum 10 juni 2024
Leestijd: 1 minuut
----------------------------------------

Beperkte renteverlagingen en geopolitieke spanningen

In mei werd in de eurozone gerekend op een inflatie van 2,4%, maar er rolde 2,6% uit de bus. Desondanks is de ECB bereid haar beleidsrente in juni te verlagen. In de Verenigde Staten is de inflatoire druk iets hoger dan in de eurozone; het laatste cijfer kwam daar op 3,4% uit. Goed om te weten is dat het streefcijfer van zowel de ECB als de Federal Reserve 2% is.

De combinatie van hoger dan gewenste inflatie en een gestage economische groei zorgen er voor dat de ruimte voor renteverlagingen beperkt is. Optimix voorziet dat centrale bankiers de komende maanden de verwachtingen rondom de snelheid en het aantal renteverlagingen zullen moeten temperen.

Daarom gaat Optimix ervan uit dat beleidsrentes langer dan eerder gedacht op een hoger niveau zullen blijven. Dit vertaalt zich in een hogere kapitaalmarktrente, waardoor toekomstige winsten nu minder waard zijn. Onder die omstandigheden kun je beter de duurste segmenten van de aandelenmarkt mijden.

Ook de geopolitieke spanningen aan de Europese oostflank en in het Midden-Oosten blijven een risico vormen. De onzekerheid die hiermee gepaard gaat, maakt edelmetalen meestal tot een goede schuilplek voor beleggers.

Grondstoffen als bescherming tegen geldontwaarding

De huidige (markt)omstandigheden zijn tevens aantrekkelijk voor grondstoffen. Grondstoffen bieden, net zoals edelmetalen, doorgaans een goede bescherming tegen geldontwaarding. Ook zorgt de wereldwijde economische groei, mede dankzij de heropleving van de Chinese economie, voor een gezonde vraag naar grondstoffen. Daarom is Optimix positief gestemd over de rendementen op grondstoffen.

Vond u dit leuk om te lezen?

Wilt u maandelijks in uw e-mailbox een update ontvangen over de ontwikkelingen op de financiële markten? Neem dan contact op met uw accountmanager.   

* Dit artikel is een ingekorte versie van onze maandelijkse