Amsterdamse grachten panden

De Nederlandse vastgoedmarkt 2024 - Onderzoek onder particuliere vastgoedbeleggers

Huurregulering, veranderingen op fiscaal gebied, de rentemarkt, duurzaamheid. Er gebeurt veel op de vastgoedmarkt en in de media is er volop aandacht voor.

Maar wat vinden particuliere vastgoedbeleggers er nu werkelijk van?
Passen ze hun gedrag erop aan?

Handelsbanken heeft hier onderzoek naar laten doen en de resultaten delen we graag
met u.
Publicatiedatum 10 juni 2024
Leestijd: 2 minuten
----------------------------------------

Wat vinden particuliere vastgoedbeleggers van de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt?

Dagelijks spreken we met onze klanten over de gevolgen die zij ervaren van onder meer de regulering van de huurmarkt, veranderingen op fiscaal gebied, de ontwikkelingen op de rentemarkt en de voorwaarden die gesteld worden aan duurzaamheid. Dit is voor ons reden geweest om te onderzoeken in hoeverre deze ontwikkelingen invloed hebben op de houding en het gedrag van de particuliere vastgoedbelegger. De particuliere vastgoedbelegger is een belangrijke factor op de Nederlandse woningmarkt. Op deze markt liggen belangrijke uitdagingen, gezien het tekort aan woningen. Veranderingen in het gedrag van vastgoedbeleggers kunnen daarmee grote gevolgen hebben voor de woningmarkt. In dit artikel bespreken we enkele van de conclusies uit het onderzoek.

Het hele onderzoek 'De Nederlandse vastgoedmarkt 2024' kunt u downloaden. 
Grafiek van Handelsbanken vastgoedbeleggers monitor 2024
* De Handelsbanken Vastgoedbeleggers Monitor is gebaseerd op het vertrouwen dat de particuliere vastgoedbelegger heeft in de opbrengst van de eigen vastgoedbeleggingen. Daarbij krijgt ‘zeer positief’ (18%) weegfactor 2, ‘positief’ (38%) weegfactor 1,  ‘negatief’ (11%) krijgt weegfactor -1 en ‘zeer negatief’ (6%) weegfactor -2. ‘Neutraal’ (25%) krijgt weegfactor 0. Zo loopt de schaal van -200 tot +200, waarbij 0 neutraal is. Voor 2024 komt de Handelsbanken-index uit op 51, licht positief dus.

Vastgoedbeleggers overwegend positief over hun vastgoedbeleggingen

Wat het meeste opvalt aan de resultaten van het onderzoek is dat de beleggers toch nog overwegend positief zijn over hun vastgoedbeleggingen. Een ruime meerderheid (56%) van de vastgoedbeleggers heeft de (zeer) positieve verwachting dat ze in de komende 12 maanden voldoende opbrengst realiseren met hun panden. Dit geldt vooral bij vakantiewoningen (65%) en commercieel vastgoed (62%). Het vertrouwen bij beleggers in reguliere woningen is iets lager, namelijk 49%. Er staat een kleine minderheid tegenover (17% van de ondervraagden) die juist negatief is over het te verwachten rendement in de komende 12 maanden. 

Handelsbanken Vastgoedbeleggers Monitor komt uit in het groen

Het gemeten sentiment is omgezet in de Handelsbanken Vastgoedbeleggers Monitor. Met een score van 51 (op een schaal van -200 tot +200) valt de Monitor dit jaar licht positief uit*. Dit is best opvallend, gezien het negatieve sentiment dat in de publieke opinie rond vastgoedbeleggingen hangt.

Wet- en regelgeving van grote invloed op de vastgoedmarkt

Ook wordt duidelijk hoe groot de invloed van overheidsmaatregelen is op de vastgoedbelegger. Dit geldt voor genomen maatregelen, zoals de wijzigingen in box 3, maar zeker ook voor de onzekerheid die gevoeld wordt inzake komende wet- en regelgeving. Het overheidsbeleid heeft veel invloed op zowel aankoop- als verkoopbeslissingen en daarmee op de markt voor particulier verhuurde woningen. Een kwart van de vastgoedbeleggers is van plan om een pand te verkopen, en 11% is van plan om er een aan te kopen. We merken dat dit ook steeds vaker terug komt in gesprekken met klanten, die niet alleen gaan over het rendement van vastgoedbeleggingen maar ook steeds vaker over andere vormen van beleggen. 

Noodzaak om te investeren in een beter energielabel niet gevoeld door vastgoedbeleggers

Verder springt in het oog dat de noodzaak om de energielabels van woningen te verbeteren nog niet door iedereen gezien wordt. Het onderzoek wijst uit dat veel particuliere vastgoedbeleggers de kosten van verduurzaming van hun panden niet vinden opwegen tegen de baten. 41% van de beleggers beschikt over panden met minstens energielabel B, 28% van hen is bereid te investeren in een beter energielabel. Vanaf label C en slechter is dat 38%. Ongeveer de helft van de beleggers met energielabels C-G geeft aan dat de kosten niet opwegen tegen de baten. Ruim een kwart van de vastgoedbeleggers met panden met energielabel C of later speelt met verkoopplannen. 

Wery Hegge, regiodirecteur Handelsbanken: “Hierin zie ik, op termijn, wel een risico. Vanuit banken worden immers steeds meer voorwaarden gesteld aan het energielabel als er een (her)financiering gevraagd wordt. Panden met een te slecht label lopen dan het risico de (her)financiering niet rond te krijgen, of tegen slechte voorwaarden. Wij gaan daarom graag met klanten in gesprek om te voorkomen dat deze problemen ontstaan. Uiteindelijk is ons gezamenlijk doel om te zorgen voor toekomstbestendige vastgoedbeleggingen.”

Benieuwd naar alle resultaten uit het onderzoek? 

Vastgoedbankieren bij de veiligste commerciële
bank van Europa.

Heeft u plannen om uw eerste vastgoed te kopen of heeft u reeds een vastgoedportefeuille en bent u op zoek naar manieren om deze uit te breiden of te herfinancieren? Bij Handelsbanken delen we onze diepgaande expertise en jarenlange ervaring in vastgoedfinanciering graag met u. 

Onze accountmanagers helpen u graag bij het opstellen van een financieringsoplossing die naadloos aansluit op uw behoeften en mogelijkheden. We begrijpen dat elke vastgoedinvesteerder uniek is, daarom bieden we maatwerkfinanciering om úw ambities waar te maken.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw wensen en financiële mogelijkheden te bespreken. 

Europa's veiligste commerciële bank

Handelsbanken is uitgeroepen tot de veiligste commerciële bank in Europa, volgens de ranglijst van Global Finance waarin meer dan 500 banken wereldwijd zijn beoordeeld.