bord met maximaal 30 km per uur

Versoberingsmaatregelen in hypotheekland

Vaak is de hypotheekrenteaftrek één van de belangrijkste fiscale voordelen die huiseigenaren met een hypotheek voor de inkomstenbelasting kunnen opvoeren. En juist daar zijn er de afgelopen 25 jaar verschillende maatregelen genomen om dat voordeel af te bouwen.

Lees hieronder welke maatregelen impact op u kunnen hebben. 

Publicatiedatum 29 maart 2024
Leestijd: 2 minuten
----------------------------------------
U kunt er een mooie quizvraag van maken:

“Noem drie maatregelen die de afgelopen 25 jaar zijn genomen om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen”? 
In koor zal iedereen iets roepen als: “Maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek!” Correct, deze maatregel ging in 2001 in en is bedoeld om aflossen van de hypotheek te stimuleren.

“Geen renteaftrek bij aflossingsvrij lenen!”, keuren we als antwoord ook goed. Ingegaan in 2013, en eveneens bedoeld om aflossen van de hypotheek te stimuleren. In het kort stelt de fiscus dat voor aflossingsvrije hypotheken die na 1 januari 2013 zijn afgesloten, geen renteaftrek meer geldt.

 “De maximale aftrek wordt steeds lager!”, is ook een goed antwoord, mits er bedoeld wordt dat vanaf 2014 het maximale percentage hypotheekrenteaftrek van 52% (versneld) wordt afgebouwd. Diegene die hierna nog woorden laat vallen als bijleenregeling, eigenwoningforfait en De wet Hillen, is zeker van de finaleplek.

2031: voor de eersten het einde van een tijdperk

Dat de hypotheekrenteaftrek een (Europees) politiek heet hangijzer is, is wel duidelijk. De genoemde maatregelen kunnen diepe impact hebben op huiseigenaren. Neem bijvoorbeeld de eerstgenoemde maatregel: sinds 2001 maximaal 30 jaar recht op hypotheekrenteaftrek. Snelle rekenaars komen tot de conclusie dat de eerste huiseigenaren in 2031 de hypotheekrente niet meer mogen aftrekken van de inkomstenbelasting. Is de hypotheek na dertig jaar afgelost, dan is er uiteraard op dat vlak niets aan de hand. Staat er nog wel een schuld open, bijvoorbeeld bij een relatief hoge aflossingsvrije lening, dan is de betaalde hypotheekrente niet meer aftrekbaar. In veel gevallen stijgen de netto maandlasten hierdoor.

Uiteraard verschilt de impact per situatie. Heeft u de hypotheek sinds 2001 verhoogd voor bijvoorbeeld een verbouwing? Mogelijk heeft u over dit deel nog wel recht op hypotheekrenteaftrek. Dit komt omdat u voor ieder leningdeel een maximale aftrekbaarheidsperiode van 30 jaar heeft. Misschien is uw (gezamenlijk) inkomen hard genoeg gestegen om de verhoogde netto maandlasten op te kunnen brengen. Het kan in ieder geval geen kwaad om te checken wat de impact voor u is als uw hypotheekrenteaftrek afloopt.

Van 52% naar 36,97%

In de tussentijd is ook het percentage van de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. In 2013 was deze nog maximaal 52%, in 2024 bedraagt dit percentage nog maar 36,97%. Hiermee is het percentage dat voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komt, voor huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten (in 2024 een inkomen uit werk en woning hoger dan
€ 75.518), gelijk aan de eerste belastingschijf.

Dat het veel geld kan schelen, blijkt uit onderstaand voorbeeld. Het is een versimpeld voorbeeld, waarbij we het eigenwoningforfait buiten beschouwing laten.

Stel dat u in 2013 een aflossingsvrije hypotheek heeft afgesloten van € 750.000 tegen 3% rente. In 2013 betaalde u
€ 22.500 rente. Dankzij de hypotheekrenteaftrek heeft u een fiscaal voordeel van 52%, omgerekend € 11.700.

In 2024 is de maximale hypotheekrenteaftrek 36,97%. Bij dezelfde hypotheek is het fiscale voordeel nog maar € 8.318. Dat betekent dat in vergelijking met 2013 uw jaarlijkse hypotheeklasten zijn gestegen met € 3.382.


Elke situatie is anders

Dat de afgelopen decennia de fiscale voordelen zijn versoberd, staat vast. De impact van al deze maatregelen is echter per situatie verschillend. Ook als er niets in uw persoonlijke situatie is gewijzigd, kunnen de versoberingsmaatregelen impact hebben op uw bestedingspatroon. Neem contact op met uw of fiscalist om te inventariseren wat de gevolgen zijn en wellicht hoe u in de toekomst het beste met de versoberingsmaatregelen om kunt gaan.