technologisch landschap

Impact van Duurzaamheidsparagraaf 2.0 op vastgoedwaardering

De recente introductie van Duurzaamheidsparagraaf 2.0 – beter bekend als 'DuPa 2.0' – is een belangrijke mijlpaal in de waardering van commercieel vastgoed.

Waarom is deze paragraaf belangrijk en wanneer krijgt u ermee te maken?
Publicatiedatum 29 maart 2024
Leestijd: 2 minuten
----------------------------------------

De vastgoedsector ondergaat ingrijpende veranderingen door de toenemende aandacht voor duurzaamheid. Een belangrijk recent initiatief is de introductie van de Duurzaamheidsparagraaf 2.0, ook bekend als DuPa 2.0. DuPa 2.0 is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging van Banken, verschillende brancheverenigingen en de negen grootste taxatiekantoren van Nederland, met als doel duurzaamheid integraal mee te nemen bij taxaties voor commercieel vastgoed. 

80 criteria gericht op duurzaamheid en klimaatrisico’s

DuPa 2.0 gaat bij de taxatie in op onderwerpen op het gebied van ESG: environment (het milieu), social (mens en maatschappij) en governance (behoorlijk bestuur), maar ook op andere duurzaamheidsaspectenklimaatrisico’s zoals overstromingen, bodemdalingen en hittestress. Vastgoedspecialist Nienke Timmerman van Handelsbanken: “De duurzaamheidsparagraaf bestrijkt drie hoofdcategorieën: objectgegevens, energieprestaties en klimaatrisico’s. Hieronder vallen zowel de traditionele kenmerken die al opgenomen waren in een taxatierapport, zoals bouwjaar, oppervlakte en energielabel, als nieuwe informatie zoals het werkelijke energieverbruik en de eerder genoemde klimaatrisico’s.”

Impact meegenomen in de marktwaarde

Het gevolg van deze nieuwe paragraaf is dat het voor taxateurs makkelijker wordt om de duurzaamheidsprestaties en de gevolgen voor de marktwaarde te beschrijven. Bij de taxatie wordt specifiek gevraagd naar het werkelijke energieverbruik, waardoor de CO2-uitstoot en de energiekosten kunnen worden ingeschat. Daarnaast dienen risico's zoals overstromingen, bosbranden en funderingsproblemen in aanmerking te worden genomen bij het vaststellen van de marktwaarde.

Timmerman: "Vanaf 1 mei 2024 worden taxatiepartners van Handelsbanken verzocht rekening te houden met deze aspecten bij het vaststellen van de marktwaarde van commercieel vastgoed. Bovendien verzoeken wij ook om de marktwaarde te bepalen in het geval dat het vastgoed wordt verduurzaamd naar een A-label, tenzij het object daar al aan voldoet.”

Samenwerken voor een duurzame toekomst

Het investeren in duurzaamheid kan leiden tot een verhoogde marktwaarde, waardoor het de verwachting is dat het verschil in waardering tussen duurzame en niet-duurzame gebouwen steeds groter gaat worden. Vastgoedeigenaren spelen een cruciale rol in de overgang naar duurzaamheid, samen met banken en taxateurs. 

Wilt u weten hoe Handelsbanken u kan helpen bij het verduurzamen van uw activiteiten? Neem dan contact op met uw

We gaan graag met u in gesprek!