draak

Wat brengt 2024 voor de rentemarkt?

Het Chinees Nieuwjaar begint dit jaar op 10 februari en is het belangrijkste feest van het jaar in de Chinese cultuur. Het Jaar van de Draak wordt vaak geassocieerd met kracht, geluk en voorspoed.

Wat zal het Jaar van de Draak brengen voor de rentemarkt?
Henk Tjong Handelsbanken
Henk Tjong - Treasury Specialist Handelsbanken
Publicatiedatum: 30 januari. Leestijd: 3 minuten

Het Jaar van de Draak wordt vaak geassocieerd met kracht, geluk en voorspoed in veel Aziatische culturen vanwege de symboliek van de draak als een krachtig en gelukbrengend wezen.

Wat brengt het Jaar van de Draak voor de rentemarkt? Henk Tjong, Treasury Specialist bij Handelsbanken Nederland, deelt zijn visie.
Sinds juli 2022 verhoogde De Europese Centrale Bank (ECB) de depositorente in tien stappen van -0,5% naar het hoogste niveau van +4,0 % sinds de invoering van de euro. Het achterliggende idee is om de hoge inflatie te beteugelen. Door het verkrappend monetair beleid van de ECB is de Europese inflatie op jaarbasis vanaf oktober 2022 gedaald van 10,7% naar 2,9% in december 2023. Daarmee komt de inflatie in de buurt van de ECB-doelstelling van 2%. De markt wacht nu op de eerste ECB-renteverlaging (“Cut”) van het jaar.
Bron: Bloomberg Europese geharmoniseerde inflatie inclusief voeding en energie
Bron: Bloomberg Europese geharmoniseerde inflatie inclusief voeding en energie

Lagarde: mogelijke eerste renteverlaging in de zomer?

Bij het eerste ECB-rentebesluit van 2024 op 25 januari j.l. heeft de ECB zoals verwacht haar rentetarieven weer ongewijzigd gelaten. Bij de laatste twee rentebesluiten in 2023 liet de ECB de rente ook al ongemoeid.

Tijdens de toelichting op het rentebesluit benadrukte ECB-president Christine Lagarde dat het nog te vroeg was om te spreken over renteverlagingen. Het besluit tot verlaging zal worden genomen zodra er meer aanwijzingen zijn dat de inflatieverwachtingen in lijn zijn met de ECB-doelstelling van 2%. De ontwikkeling van loonkosten blijft een van de belangrijke macro-economische indicatoren die de ECB in overweging neemt. Een toename van deze kosten kan leiden tot een stijging van de inflatie. Het renteniveau en de duur van het monetaire beleid zullen dan ook worden bepaald aan de hand van de ontwikkelingen in de economie en de inflatie (lees: ‘data dependent’).  

Eerder hintte Lagarde tijdens het jaarlijkse economische forum in Davos op een mogelijke eerste renteverlaging in de zomer. Ze bevestigde dat ze nog steeds achter deze uitspraken staat.

Kunnen we een renteverlaging verwachten dit jaar?

Onderstaande grafiek geeft een inschatting van de kansen op renteverhogingen (‘Hikes’) of -verlagingen (‘Cuts’) door de markt. Deze inschatting wordt gemaakt aan de hand van de prijzen van termijncontracten die zijn afgesloten op de onderliggende waarde, de beleidsrente. Op dit moment wordt er rekening gehouden met zo’n 71 procent kans op een renteverlaging van 25 basispunten in april. Voor dit jaar heeft de markt in totaal 6 renteverlagingen ingecalculeerd, wat zou neerkomen op een daling van de ECB-rente van 4% naar 2,50%.
Bron: Bloomberg verwachte renteverhogingen (Hikes) en verlagingen (Cuts) in 2024
Bron: Bloomberg verwachte renteverhogingen (Hikes) en verlagingen (Cuts) in 2024

Gaat het goedkoper worden om geld te lenen?

De 3-maands Euribor rente is het basisleentarief op de geldmarkt waartegen Europese banken onderling geld lenen met een looptijd van 3 maanden. Het wordt vaak gebruikt als basistarief voor hypotheken en leningen met een variabele rente. Hier wordt naar gekeken om een beeld te krijgen van wat de markt verwacht omtrent de leentarieven. De termijncontracten op de 3-maands Euribor laten momenteel een daling zien van 3,31% in juni en 2,51% in december 2024 tegen de huidige stand van 3,887%. Met andere woorden: de markt verwacht dat de 3-maands leenrente snel gaat dalen. Een lage rente op de termijnmarkt zorgt ervoor dat financieringskosten waarschijnlijk ook gaan dalen. Lenen wordt dan goedkoper. 

Dus het Jaar van de Draak gaat inderdaad voorspoed brengen voor de rentemarkt?

Het voorspellen van rentebewegingen blijft altijd met een zekere mate van onzekerheid omgeven. Uitspraken van centrale bankiers en activiteiten op rentetermijnmarkten kunnen vaak een indicatie geven van verwachte rentebewegingen. Centrale bankiers geven in hun toespraken en verklaringen aanwijzingen over het monetaire beleid, wat de markt kan beïnvloeden. Rentetermijnmarkten reflecteren de verwachtingen van beleggers over toekomstige rentewijzigingen. Deze bronnen worden vaak geanalyseerd om inzicht te krijgen in mogelijke veranderingen in de rente.

Een belangrijke kanttekening bij het gebruik van bovenstaande als voorspellers van rentewijzigingen is dat deze indicatoren niet altijd volledig accuraat zijn. De markt overdrijft (bijna altijd) op uitspraken van centrale bankiers, of uitspraken worden verkeerd geïnterpreteerd door de markt. Bovendien kunnen geopolitieke onzekerheden en nieuwe macro-economische cijfers leiden tot veranderingen in het rentebeleid. 

Het Jaar van de Draak staat symbolisch voor kracht, geluk en voorspoed in de Chinese astrologie. Hoewel voorspellen altijd lastig blijft, zijn er signalen dat de positieve energie en het optimisme van de markt over rentedalingen dit jaar zich vertaalt naar gunstige ontwikkelingen op financieel gebied en in de economie. 

Valutarisico's

We helpen u bij het inschatten van welke valutarisico’s u loopt. We geven inzicht in de gevolgen van die risico’s en zoeken naar passende oplossingen om u te beschermen tegen eventuele ongunstige marktontwikkelingen.  

Renterisico's

Met ons productaanbod en onze expertise kunnen we u helpen bij het beheersen van uw renterisico’s. We kunnen uw onderneming op maat gemaakte oplossingen bieden die u beschermen tegen ongunstige marktontwikkelingen. 

Telefoon met unknown beller

Pas op voor oplichters 

Oplichters kunnen u bellen, en doen alsof ze een medewerker van de bank zijn. Bijvoorbeeld van onze fraudedesk. En echt, het kan de beste overkomen. Lees verder voor een voorbeeld uit de praktijk, en tips om oplichting te voorkomen.
voetbal in goal

Gaat de beleggersmarkt scoren in 2024?

Voor vermogensbeheerders voelde een groot deel van 2023 aan als een voetbalwedstrijd, waarbij de uitgang al lonkte lang voordat het laatste fluitsignaal had geklonken. De score viel tegen en ook de sfeer was niet bepaald feestelijk te noemen.

Plantje in woestijn

Waardevermindering woningmarkt door klimaatrisico’s

Er wordt steeds meer gesproken over klimaatrisico’s en wat dit met de waarde van vastgoedobjecten doet. Zo heeft woningtaxatiebedrijf Calcasa onlangs een rapport naar buiten gebracht waaruit bleek dat de woningmarkt maar liefst € 325 miljard (10%) minder waard zou zijn wanneer klimaatrisico’s worden meegenomen. Wat betekent dit voor de vastgoedbezitter?
Man die zit op een raket

Met uw stichting beleggingsdoelen halen via Optimix?

Ook in 2024 en de jaren daarna wil uw stichting of vereniging de gestelde doelstellingen behalen. Maar hoe zorgt u ervoor dat in een continu veranderende wereld, er altijd iemand naast u staat met kennis van zaken?