Jaarcijfers 2022

Jaarcijfers 2022: Handelsbanken Nederland zet groei door.

  • Operationele resultaat stijgt met 19% naar EUR 64,6 miljoen, gecorrigeerd voor bijzondere baten (outperformance fees van Optimix) en de Zweedse bankenbelasting en resolution fee
  • Inkomsten stijgen met 9% naar EUR 143,3 miljoen
  • Kosten stijgen met 14% naar EUR 78,2 miljoen
  • Omvang gemiddelde totale kredietportefeuille stijgt met 20% naar EUR 8,177 miljard
Amsterdam, 8 februari 2023 – Handelsbanken maakte vandaag de cijfers over 2022 bekend. In Nederland, een van de thuismarkten van Handelsbanken, zet de bank haar groei door. In vergelijking met 2021 stegen de inkomsten met 9% naar EUR 143,3 miljoen (2021: EUR 131,3 miljoen). De kosten stegen met 14% naar EUR 78,2 miljoen (2021: EUR 68,7 miljoen). Het operationele resultaat was met EUR 57,4 miljoen echter 3% lager dan een jaar eerder (2021: EUR 59,2 miljoen). Dit wordt verklaard door bijzondere baten (outperformance fees van Optimix) die in 2021 EUR 8,1 miljoen bedroegen, tegenover EUR 0,4 miljoen in 2022 en een hogere Zweedse bankenbelasting en resolution fee van EUR 7,6 miljoen (2021: EUR 3 miljoen). Gecorrigeerd voor deze twee posten steeg het operationele resultaat van Handelsbanken Nederland in 2022 met 19% naar EUR 64,6 miljoen (2021: EUR 54,1 miljoen). Het gemiddelde aantal medewerkers in Nederland steeg in 2022 naar 369 (2021: 339).

De rente-inkomsten stegen in 2022 met 20% naar EUR 127,4 miljoen (2021: EUR 106 miljoen). Gecorrigeerd voor bijzondere baten (outperformance fees van Optimix) daalden de totale fee- en commissie-inkomsten in 2022 licht met 4% naar EUR 13,4 miljoen (2021: EUR 14 miljoen).

De gemiddelde totale kredietportefeuille groeide 2022 met 20% naar EUR 8,177 miljard (2021: EUR 6,799 miljard). De gemiddelde totale kredietverlening aan particulieren steeg met 20% naar EUR 4,723 miljard (2021: EUR 3,935 miljard). De gemiddelde totale kredietverlening aan bedrijven steeg met 21% naar EUR 3,453 miljard (2021: EUR 2,864 miljard).

In vergelijking met 2021 steeg het gemiddelde totale volume van spaargelden en deposito’s in 2022 met 37% naar EUR 3,982 miljard (2021: EUR 2,917 miljard). Het gemiddelde totale volume van particuliere spaargelden en deposito’s steeg met 35% naar EUR 673 miljoen (2021: EUR 500 miljoen). Het gemiddelde totale zakelijke depositovolume steeg in 2022 met 37% naar EUR 3,308 miljard (2021: EUR 2,417 miljard).

Roland van Pooij, CEO van Handelsbanken Nederland: “In een onzekere markt heeft de groei van Handelsbanken Nederland zich afgelopen jaar onverminderd voortgezet. De rentebaten van de door ons verstrekte hypotheken en vastgoedfinancieringen namen toe en klanten vertrouwden ons meer spaar- en depositogelden toe. Ondanks een volatiel en onrustig beursklimaat was er sprake van een netto instroom van nieuw belegd vermogen bij onze dochter Optimix Vermogensbeheer. We kijken vol vertrouwen uit naar de resultaten in 2023, waar we streven naar verdere duurzame groei op het gebied van hypotheken, vastgoedfinancieringen, vermogensbeheer, spaargelden en deposito’s.”

- Einde bericht - 

Voor meer informatie over Handelsbanken Nederland:

Etienne te Brake, Hoofd Communicatie Handelsbanken Nederland
Telefoon: 020 412 76 97
Mobiel: 06 83 66 05 77

Over Handelsbanken

Handelsbanken, opgericht in 1871, is een internationale beursgenoteerde bank voor particulieren, ondernemers en bedrijven. De bank heeft een sterk decentrale organisatie, met een landelijk kantorennetwerk in haar thuismarkten: Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland. De bank kenmerkt zich door hechte en langdurige klantrelaties, een laag risicoprofiel en het uitgangspunt dat nagenoeg alle besluiten, dicht bij de klant, op de lokale kantoren worden genomen. In Nederland heeft Handelsbanken op dit moment 27 kantoren en meer dan 400 medewerkers. Voor meer informatie over Handelsbanken, kijk op