Uw woning verduurzamen met Handelsbanken

spaarvarken met groen huis

Uw huis verduurzamen om zo uw wooncomfort te verhogen, hoge energiekosten te drukken en onze aarde een handje te helpen? Steeds meer mensen zijn zich bewust van het verduurzamingsvraagstuk en willen actie ondernemen. Bij ‘actie’ horen concrete stappen. Hoe gaat dat in zijn werk bij Handelsbanken?

“Wij horen van veel van onze klanten dat ze vaak al een tijdje aan het verduurzamen van hun woning denken, en met concrete plannen komen als de situatie daar om vraagt”, zegt Patrick Willems, accountmanager bij Handelsbanken. “Zo’n situatie kan zijn dat ze het huis willen verbouwen, bijvoorbeeld door een uitbouw of een nieuwe keuken en badkamer, en dan is het logisch om gelijk over isolatie na te denken. Maar de hoge energiekosten momenteel zijn ook zeker een katalysator voor klanten om verduurzaming echt op te pakken.”

Verduurzamen financieren

Verduurzamen van een woning kost uiteraard geld. Doorgaans wordt de ingreep gefinancierd door spaargeld aan te spreken, een persoonlijke lening af te sluiten, of om de hypotheek te verhogen. “Uiteraard is de situatie voor iedereen anders”, zegt Willems. “Hoe ik het zie, is dat als het bedrag voor een verbouwing laag is, spaargeld en een persoonlijke lening interessante financieringsopties zijn. Het verhogen van een hypotheek brengt namelijk kosten met zich mee. Denk hierbij aan advieskosten, kosten voor het taxatierapport en eventueel nog notariskosten.”

Financiering bij Handelsbanken

Doorgaans is het verhogen van uw Woninghypotheek bij Handelsbanken mogelijk als uw bestaande hypotheek bij Handelsbanken loopt, of als u uw hypotheek naar Handelsbanken wilt oversluiten. Heeft u bij het afsluiten van uw Woninghypotheek een hogere inschrijving notarieel laten vastleggen, dan kunt u daarbinnen uw hypotheek verhogen. Het voordeel hiervan is dat u niet nogmaals naar de notaris hoeft en deze kosten dus kan besparen. Evelien Luhrs, ook accountmanager bij Handelsbanken: “Deze verhoging moet uiteraard wel binnen de getaxeerde waarde van uw woning passen en passend zijn bij uw inkomen, wensen en uitgangpunten. Hiervoor vragen wij altijd een taxatierapport en een werkgeversverklaring of de jaarcijfers van de onderneming(en) van u op. Daarna vindt het hypotheekadviesgesprek plaats.”

Naast een taxatierapport en een werkgeversverklaring of de jaarcijfers van de onderneming(en), moet u aantonen dat de verduurzaming zal leiden tot een energielabel A+ of beter. Hiervoor heeft u een investeringsplan en een aanneemofferte nodig. Een investeringsplan kunt u laten maken door een energieadviseur.

Goed om te vermelden is dat als de woning door de verbouwing een energielabel A+ of hoger krijgt, wij op de nieuwe lening een korting geven van 0,10% op het door ons gepubliceerde hypotheektarief. Verhoogt u uw bestaande Woninghypotheek bij Handelsbanken, dan wordt de korting gegeven over het verhoogde deel. “Maar natuurlijk helpen we ook graag bij een verduurzaming van bijvoorbeeld een energielabel G naar C. Hier gaat het vaak om verouderde woningen die met relatief kleine ingrepen een hoger energielabel kunnen krijgen”, voegt Luhrs toe.

De financiering is rond, de verduurzaming kan beginnen!

Na ondertekening van de leningovereenkomst komt het bedrag bestemd voor de verduurzaming van uw woning, beschikbaar. Voor het uitvoeren van het verduurzamen naar energielabel A+ houden wij een periode van maximaal 24 maanden aan. Gedurende deze periode ontvangt u de duurzaamheidskorting over de opgenomen lening en kunt u de investeringsnota's (aannemer, leverancier zonnepanelen, etc.) betalen. Na 2 jaar toetsen wij of de gewenste verduurzaming naar energielabel A+ is gerealiseerd, en beoordelen wij of de korting ook voor de resterende leningperiode geldt. Als er na alle investeringen nog een bedrag overblijft, dan kunt u dat gebruiken om uw hypotheek te verlagen.

Meer informatie?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor onze Duurzaamheidskorting? Neem dan contact op met het Handelsbanken-kantoor bij u in de buurt.  


De duurzaamheidsdoelstellingen van Handelsbanken

Sustainable development goals the goals we focus on

Meetbare doelen 

Bij Handelsbanken werken we actief aan duurzaamheidsdoelstellingen die hun oorsprong vinden in het Akkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Zo streeft de bank ernaar om in 2040 CO2-neutraal te zijn. De zero-emissiedoelstelling geldt bijvoorbeeld voor onze financieringen en beleggingen, maar ook voor ons eigen energieverbruik en onze zakelijke reizen.

Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal, beleggings- of ander advies. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.