Loont het verduurzamen van uw woning?

Addie Koekkoek taxateur bij Handelsbanken
Publicatiedatum: 7 februari 2023. Leestijd: 2 minuten

Kantoren in Nederland moeten vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben. Maar ook woningen ontkomen niet aan toenemende regelgeving. Het verduurzamen van uw eigen woning is nu nog redelijk vrijblijvend, maar als het aan de 27 EU-lidstaten ligt zijn alle nieuwe gebouwen vanaf 2030 emissievrij, en heeft het totale woningbestand van een land in 2033 gemiddeld energielabel D. Maar loont het eigenlijk wel om uw woning te verduurzamen, los van strenger wordende regelgeving?

“Om de vraag of het loont een woning te verduurzamen te beantwoorden, zie ik twee invalshoeken”, zegt Addie Koekkoek, taxateur bij Handelsbanken. “Je kunt kijken naar hoe rendabel de investering is, en je kunt kijken naar de woonlasten”.

Hoe rendabel is verduurzamen?

Gevel-, vloer-, dakisolatie, isolatieglas, warmtepomp, zonnepanelen… keuze te over in het verduurzamingslandschap. Vanuit de overheid bestaan er diverse subsidieregelingen, maar verduurzamen vraagt ook om een eigen investering. En is deze eigen duurzaamheidsinvestering wel rendabel? Het kan lastig zijn dit te bepalen. Zo zijn sommige investeringen misschien al een tijdje nodig als onderdeel van (regulier) onderhoud aan uw woning. Investeringen leveren meestal pas rendement op als de waarde van uw woning er hoger door wordt. Daarnaast zijn er nog meer lastig kwantificeerbare rendementen zoals de positieve impact op het milieu en verhoging van het wooncomfort.

“Over het algemeen kan gesteld worden dat 1) de terugverdientijd van duurzaamheidsinvesteringen in de eigen woning steeds korter wordt, en 2) dat het de waarde van de woning positief beïnvloedt”, aldus Koekkoek. “De terugverdientijd neemt af door de sterk gestegen energiekosten, uitbreiding van de subsidiemogelijkheden en toenemende innovatie van de duurzaamheidsproducten zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Overigens hebben stijgende (productie)kosten - door beperkte beschikbaarheid van personeel en onderdelen – weer een negatieve invloed op de terugverdientijd.

Bij de waarde van een woning werd voorheen naar ‘brown discount’ (afwaardering door gebrek aan duurzaamheidsmaatregelen) gekeken, nu zien we ook steeds vaker een ‘green premium’ (meerwaarde door duurzaamheidsmaatregelen) terugkomen. Kopers zijn steeds vaker bereid meer te betalen voor een duurzame woning ten opzichte van een niet duurzame woning. Een belangrijk aspect hierbij zijn de lagere woonlasten van een duurzame woning”.

Wat doet verduurzamen met uw woonlasten?

Waar de 'winst' van verduurzamen op de langere termijn zichtbaar wordt (bij verkoop van uw huis), heeft verduurzaming ook directe impact op uw woonlasten. Afhankelijk van de genomen maatregelen bespaart u op het energieverbruik (door isolatie) en op uw energierekening (door bijvoorbeeld zonnepanelen). Daarentegen nemen uw onderhoudskosten waarschijnlijk licht toe (met name bij zonnepanelen en warmtepompen). En een warmtepomp verlaagt het gasverbruik, maar verhoogt het elektriciteitsverbruik. Naarmate de efficiency van dit soort apparaten verbetert, nemen ook de woonlasten af. Verder kan de WOZ-waarde stijgen door de hogere waarde van de woning na verduurzaming.

“Hoeveel het effect op de woonlasten precies is, is uiteraard voor iedereen verschillend”, zegt Koekkoek. “Dat hangt van veel factoren af: het energiecontract, het energieverbruik, en de (on)mogelijkheden van verduurzaming van uw huis. Op de site verbeterjehuis.nl (van Milieu Centraal via RVO.nl) of de energiescan van de Vereniging Eigen Huis zijn handige tips en richtlijnen te vinden over wat er allemaal mogelijk is voor diverse woningtypen. Daar staat per mogelijkheid wat de kosten zijn, de mogelijke subsidie is, en wat u ongeveer kunt besparen.”

Conclusie

“Dat verduurzaming loont is duidelijk. Naast de positieve impact op het milieu, neemt de terugverdientijd van duurzaamheidsinvesteringen af en dalen de woonlasten. Ook wordt bij de waardebepaling van een huis steeds vaker gekeken naar de toegevoegde waarde van duurzaamheidsmaatregelen die voor het huis zijn genomen,” besluit Koekkoek.


Duurzaam wonen verdient een lagere hypotheekrente

huis met een blaadje erin
Bij de (her)financiering van een energiezuinige woning met energielabel A+ of beter heeft u recht op onze Duurzaamheidskorting van 0,10%.

Gaat u binnenkort uw woning verduurzamen? Lees dan verder hoe ook ú mogelijk recht heeft op onze Duurzaamheidskorting. 

Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal, beleggings- of ander advies. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.