Eindejaarsrally op de beurs?

Formule 1 wagen van Verstappen

Publicatiedatum 9 november 2021
Leestijd: 2 minuten
----------------------------------------

Voor de verandering sloten aandelenmarkten de vorige maand een keer met een min af. Wereldwijd daalden de koersen in september met 2,3%. Dat gebeurde in januari voor het laatst. Zorgen over wanbetalingen door de Chinese vastgoedreus Evergrande en oplopende grondstoffenprijzen en inflatiecijfers hadden eveneens een negatieve weerslag op het beleggerssentiment in de nadagen van het derde kwartaal.

Dankzij de koersstijgingen op de aandelenmarkten in juli en augustus was het derde kwartaal per saldo toch positief. Welke beleggingscategorieën opvielen in het afgelopen kwartaal, leest u in dit artikel. Vanzelfsprekend gaan onze collega’s van Optimix Vermogensbeheer ook in op de beursvooruitzichten.

Obligatiebeleggingen zijn uit de gratie dit jaar. Centrale bankiers zinspelen op het afbouwen van de omvangrijke opkoopprogramma’s die bij het uitbreken van de coronacrisis in het leven werden geroepen. Naar verwachting zal de Amerikaanse Federal Reserve hier in november mee gaan beginnen. Aan het prijsopdrijvende effect van de opkoperij komt hiermee stap voor stap een einde. Anticiperend hierop zijn beleggers nu al minder te porren voor de nihil, of zelfs negatief, renderende obligaties. Na het afbouwen van de corona-steunmaatregelen, zal een verhoging van de beleidsrente op de agenda van de centrale bankiers komen. Dat zal echter pas ver in 2022 dan wel in 2023 daadwerkelijk gebeuren. Vooralsnog verwachten onze collega’s van Optimix Vermogensbeheer dat de kapitaalmarktrente in historisch perspectief laag blijft. Ten opzichte van die lage kapitaalmarktrente blijven aandelen een aantrekkelijke belegging. 
grafiek gasprijs explodeert
De koers van het ‘Nederlandse 1 maand termijn contract’, de referentie in Europa waar het om gasprijzen gaat, steeg gedurende de zomermaanden met ruim 170%! Toegenomen vraag van de (wereldwijde) industrie, een relatief koud voorjaar en minder aanvoer uit Rusland zijn de voornaamste oorzaken. Naast een hogere energierekening voeden de gestegen grondstofprijzen ook de inflatiediscussie. 

Actieve beleggingskeuzes

De winstvooruitzichten van beursgenoteerde ondernemingen zijn nog steeds goed. In oktober zullen de derdekwartaalresultaten gerapporteerd worden de verwachting is dat dit opnieuw een sterk cijferseizoen zal zijn. Bovendien zijn waarderingen in het licht van de lage kapitaalmarktrente niet extreem hoog. Het sterke economische herstel geeft centrale banken de mogelijkheid hun ruime monetaire beleid te verkrappen. Dit doen zij echter zeer voorzichtig. De koersdalingen in september en het zwakke begin van oktober, bieden mogelijk een goed moment om de aandelenweging weer op te hogen.

Optimix ziet al geruime tijd weinig heil in de rendement-risico verhouding van obligaties. Toch is er een type (staats)obligatie dat het dit jaar wel goed doet. Zogenoemde ‘Inflation-linked’ leningen zijn immuun voor de gemeten inflatie; hun coupon en de aflossing worden namelijk voor inflatie gecorrigeerd. De logistieke problemen als gevolg van het coronavirus zorgen momenteel voor prijsstijgingen voor veel items. Wij verwachten dat dit effect volgend jaar wegebt en dat dan dus ook de inflatiecijfers weer gaan zakken. Toch is een hogere inflatie dan voor corona niet uit te sluiten. Centrale banken en overheden hebben immers voor een flinke toename van de geldhoeveelheid gezorgd. Dit valt nu samen met een sterke economische groei en die leidt weer tot schaarste (grondstoffen, arbeid). In het scenario dat de inflatie hardnekkiger blijkt dan veel beleggers en centrale bankiers nu vermoeden, biedt de inflation-linked lening bescherming. In Grafiek 3 is te zien dat het rendement op inflation-linked obligaties in tegenstelling tot dat op nominale obligaties, positief is.
Rentement op inflation linked obligaties versus een nominale obligatie

Eindejaarsrally?

De huidige beleggingsomgeving biedt kansen voor de actieve belegger. De winstvooruitzichten voor het (beursgenoteerde) bedrijfsleven zijn goed en centrale banken gaan uitermate voorzichtig te werk bij het afromen van hun monetaire stimuli. Een risico-scenario is dat de inflatie hoger uitvalt dan verwacht en dat centrale banken daardoor noodgedwongen eerder over zullen gaan tot het verhogen van hun beleidsrente. Een hogere rente kan dan een beperking vormen voor het economisch herstel en maakt hooggewaardeerde (technologie)aandelen kwetsbaar. 

Onze collega’s van Optimix Vermogensbeheer hebben alle vertrouwen in een mooi laatste kwartaal. 

Laat uw vermogen groeien via de
veiligste commerciële bank van Europa.

Met vermogensbeheer bij Handelsbanken laat u uw beleggingsportefeuille beheren door onze beleggingsspecialisten, met uw persoonlijke accountmanager als aanspreekpunt. U heeft altijd direct contact, op elk gewenst moment. Persoonlijk of via de online omgeving. U heeft verder geen omkijken naar uw beleggingen. Dat betekent gemak en rust.

Wilt u weten wat vermogensbeheer bij Handelsbanken voor u kan betekenen? Neem dan contact op met uw Handelsbanken-kantoor. 

Vermogensbeheer bij Handelsbanken

  • Ruimte voor uw individuele wensen
  • Altijd direct en persoonlijke aandacht
  • We combineren uw doelen met onze kennis 

Disclaimer

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal, beleggings- of ander advies. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.