Duurzaamheid
Verantwoord ondernemen
Handelsbanken heeft duurzaamheid op financieel, sociaal en milieugebied in haar bedrijfsvoering geïntegreerd. Door een open dialoog werken we voortdurend aan stabiele langetermijnrelaties met onze klanten, werknemers, investeerders en andere stakeholders.

Financieel
Volgens Handelsbanken is duurzame groei en aandeelhouderswaarde voor de langere termijn alleen te realiseren als de bank ook langetermijnwaarde voor haar klanten en de maatschappij als geheel creëert. Het meest fundamentele duurzaamheidscriterium voor een bank is het vermogen om zelfstandig te kunnen bestaan, zonder steun van de belastingbetaler. Handelsbanken heeft een financieel gezonde bedrijfsvoering. De bank heeft nooit liquiditeitssteun hoeven vragen of kapitaalversterking nodig gehad met steun van een centrale bank, de overheid of via een aandelenemissie.

Sociaal
Verantwoord ondernemen komt bij Handelsbanken onder andere terug in haar kredietverlening: wij verstrekken alleen financieringen die verantwoord zijn voor de klant én de bank. Bij het geven van financieel advies baseren we ons op de financiële situatie en mogelijkheden van de klant. Hierbij staat het belang van de klant voorop. Ons doel is een hoge klanttevredenheid en we willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn. Daarnaast onderschrijven wij onder andere de bescherming van mensenrechten, zowel in onze eigen bedrijfsprocessen als in activiteiten waar wij direct en indirect mee verbonden zijn.

Milieu
Handelsbanken streeft voortdurend naar het minimaliseren van haar in- en directe impact op het klimaat en het milieu, bijvoorbeeld door goede afspraken te maken met leveranciers en in ons beleid ten aanzien van kredietverlening en investeringen. Ook neemt de bank maatregelen om de CO2-uitstoot die door haar activiteiten zijn ontstaan, zoveel mogelijk te reduceren. Bovendien maakt Handelsbanken in al haar thuismarkten gebruik van 90 procent hernieuwbare elektriciteit.

Lees meer:
- Annual Report and Sustainability
- Sustainability Fact Book 2020
- Sustainability at Handelsbanken

Terug
© Svenska Handelsbanken AB (publ)
» Privacy notice