1. Ons profiel

Ons profiel

Handelsbanken Nederland.
profiel nederland


Een solide bank

Met een goede kapitaalpositie, een laag risicoprofiel en een sterke internationale kredietwaardering behoren wij tot de meest solide banken van Europa. Meer over de Handelsbanken groepOpent in een nieuw venster (Engelstalig).

Decentraal

Handelsbanken is een bank met een sterk gedecentraliseerde en kostenefficiënte manier van werken. Kantoren kunnen lokaal, dicht bij de klant, veel beslissingen zelf nemen. Een duurzame relatie met klanten en direct persoonlijk contact staan hierbij voorop.

Geen verkoopdoelstellingen

De bank werkt niet volgens vastgestelde budgetten of centraal opgelegde verkoopdoelstellingen en volumes. Ons succes meten we af aan klanttevredenheid, kostenefficiëntie en winstgevendheid. We bieden de klant alleen producten en diensten waar deze behoefte aan heeft.

Lage risicotolerantie

Handelsbanken heeft een conservatief risicoprofiel, wat leidt tot traditioneel lage kredietverliezen. Onze kantoren verstrekken alleen financieringen die we verantwoord achten voor de klant én de bank.

Winstgevendheid

Handelsbanken wil winstgevender zijn dan het gemiddelde van een referentiegroep van banken in onze thuismarkten. We willen dit bereiken door een hoge efficiëntie, lage kosten en een hoge klanttevredenheid.

Geen bonussen

Handelsbanken Nederland kent geen bonussen voor haar medewerkers.