Belangrijke Informatie
Algemene Voorwaarden t/m 28 februari 2017 (pdf)
Algemene Voorwaarden per 1 maart 2017 (pdf)
Orderuitvoeringsbeleid (English, pdf)
Verklaring Persoonsgegevens en Cookies (pdf)
Uniforme Veiligheidsregels Particulieren (pdf)
Checklist Veilig Bankieren (pdf)
Informatieblad Depositogarantiestelsel (DGS) (pdf)
Klachtenprocedure (pdf)

Lijst van belangrijke handelsplatformenKunnen wij u helpen?


© Svenska Handelsbanken AB (publ)